ReadyPlanet.com


ดวงรายสัปดาห์ 12 นักษัตร ประจำวันที่ 18 – 24 ก.พ. 67 โดย อ. นำ เสขบุคคล


   ดวงรายสัปดาห์ 12 นักษัตร ประจำวันที่ 18 – 24 ก.พ. 67 โดย อ นำ เสขบุคคล

ท่านที่เกิดปีชวดในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  จะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือ สนับสนุนให้คนมีโอกาส ที่จะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้า มีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างประเทศ มีช่องทางของผลประโยชน์ รายได้ที่ดีขึ้น
 • การเงิน  -  อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชค ได้เงินก้อนโตจากการติดต่อ การลงทุน มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน มีคนชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน จะมีโอกาสที่ดี จะได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะได้รับการดูแล การเอาใจใส่จากคู่ครองคนรัก หรือ สามารถตกลงเจรจา และมีการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นกว่าเดิม
 • คนโสด   -  มีโอกาสสมหวังได้เจอคนที่ดีช่างผู้ช่างเจรจาเอาใจเก่ง
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -   คือบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ของกินของใช้ ของเล่นให้กับมูลนิธิสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น มูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก หรือ สตรีเป็นต้น 

ท่านที่เกิดปีฉลูในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  ยังประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน หรือมีโอกาสที่จะได้พบช่องทางใหม่ๆ หนทางใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงาน มีจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้น และจะประสบความสำเร็จมากขึ้น
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้ถ้าหากยิ่งเข้าวัดยิ่งทำบุญหรือ ปฏิบัติธรรม คุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนโต หรือ ได้โชคได้ลาภจากการทำบุญ การเข้าวัด หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน คุณจะมีทางออกมีทางแก้ไข
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหา มีความขัดแย้ง มีความไม่ลงตัว เพราะปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆ มีเรื่องเครียด
 • คนโสด  -  ความรักยังมีปัญหา รักคนมีเจ้าของ หรือคนรักเก่าจะกลับมา
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง   -  คือบริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ กวาดลานวัด เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

ท่านที่เกิดปีขาลในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -   มีโอกาสที่ดีที่จะประสบความสำเร็จได้รับการนิยม ได้รับเกียรติ ได้รับรางวัล มีความสำเร็จที่ดี มีโชคเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ควรมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภ หรือ ได้เงินก้อนโต แต่ก็อาจจะต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับรายจ่าย หรือที่เรียกว่าทุกขลาภ ถ้าได้แล้วอย่าโลภหมั่นทำบุญเข้าไว้
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้ อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้ง มีความไม่ลงตัว เพราะอารมณ์มีความใจร้อน
 • คนโสด  -  ความรักยังไม่ค่อยดี มีโอกาสผิดพลาดเสียหาย ที่เกิดจากการตัดสินใจไวเกินไป
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาคหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ ทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติธรรม

ท่านที่เกิดปีเถาะในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  จะประสบความสำเร็จที่ดีมีโอกาสได้งานใหม่ หรือสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี ถึงแม้งานจะหนักมีภาระรับผิดชอบเยอะ แต่คุณก็จะมีโชคเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณ
 • การเงิน  -  อยู่ในช่วงเวลาที่ดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือเจ้านายทำให้มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษ มีคนชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้ การเงินของคุณกำลังจะดีขึ้น
 • ความรัก  -  อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องระวังปัญหาความขัดแย้ง อารมณ์เสียอารมณ์ร้อนใส่กัน
 • คนโสด  -  ระวังจะถูกหลอกลวงเจอคนเจ้าชู้ไม่จริงใจ
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาคโลหิต เติมน้ำมันตะเกียง หรือ ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า

ท่านที่เกิดปีมะโรงในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -   อาจจะมีปัญหาเกิดความยุ่งยากวุ่นวาย เสียหาย ผิดใจกับเจ้านาย หรือผู้ใหญ่มีความขัดแย้งมีความไม่ลงตัว ระวังจะมีปัญหาเพราะความมานะทิฐิ ดื้อรั้น ถือดี
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภ ได้เงินก้อนโตหรือ จะมีคนเข้ามาแนะนำ ให้เกิดช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้ การลงทุน การทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จที่ดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุน
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้ง มีความไม่ลงตัว เกิดปัญหาชู้สาว ระวังอย่าใจร้อน
 • คนโสด  -  ในช่วงนี้ความรักของคุณยังไม่ดี เจอคนไม่จริงใจเจ้าชู้หลอกลวง
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เช่น แขนเทียม ขาเทียม ช่วยเหลือคนป่วย คนพิการ คนยากไร้อนาถา บริจาคน้ำดื่ม น้ำปานะ ทำบุญกับแม่ชี หรือ นักบวช นักปฏิบัติธรรม

ท่านที่เกิดปีมะเส็งในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -   มีโอกาสประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี มีเกณฑ์การเดินทางไกลการไปต่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคต่างๆจากคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้มีโอกาสหมดเปลือง เก็บเงินไม่อยู่ หรือมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับการลงทุน การทำธุรกิจ  ระวังจะถูกหลอกลวงเงิน  ในช่วงนี้มีปัญหาขาดสภาพคล่อง
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องระวังความขัดแย้ง หรือความเจ็บไข้ได้ป่วย ระหว่างตัวเองกับคนรัก
 • คนโสด  -  ความรักยังมีปัญหา ถูกปกปิดยังไม่สามารถเปิดเผยให้ใครๆรู้ได้
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาค เสื้อผ้า อาหารของกิน ของใช้ ของเล่น พรมเช็ดเท้า รองเท้า ทำบุญกับคนแก่คนชรา

ท่านที่เกิดปีมะเมียในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  จากประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี  มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน แต่ให้ระวังปัญหาที่เกิดจากของเก่า เรื่องเก่าๆปัญหาเดิมๆจะกลับมา ทำให้ปวดหัวได้อีก
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์หมดเปลือง เก็บเงินไม่อยู่หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายอยู่บ่อยๆ การลงทุนต้องระวัง มีความเสี่ยง มีโอกาสที่จะขาดทุน หรือเสียหายได้
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้ง มีความไม่ลงตัว ปัญหาเกิดจากเรื่องเก่าๆปัญหาเดิมๆ
 • คนโสด  -  มีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมา หรือ เป็นรักต่างวัย ได้พบกับคนที่มีอายุมากกว่า
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาคหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ ถวายผ้าไตรจีวร บริจาคเงิน ทุนการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กกำพร้า หรือเด็กยากจน 

ท่านที่เกิดปีมะแมในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  จะประสบความสำเร็จที่ดี มีโชคมีลาภได้เงินพิเศษ มีรายได้เสริม ในช่วงนี้คุณอาจจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนแบบลับๆ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการงาน คุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อาจจะสะดุด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลัง ระวัง จะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ควรให้ใครยืมอาจจะผิดอก ผิดใจ กับเพื่อนเพราะเงินเป็นเหตุ
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้ง เพราะคนรอบข้าง จึงทำให้ความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนรักมีปัญหาได้
 • คนโสด  -  ความรักยังมีปัญหา ถูกผู้ใหญ่กีดกัน ระวังจะเจอเรื่องร้ายๆหรือเรื่องไม่ดี
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือ ใจเย็นอย่าใจ ร้อนสวดมนต์ นั่งสมาธิใส่บาตร ทำบุญบ่อยๆ

ท่านที่เกิดปีวอกในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  อาจจะมีปัญหาท้อแท้เบื่อหน่าย คิดอยากจะออกจากงาน ในช่วงนี้ระวังสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วย มีปัญหาเข้ามาถาถมเยอะ หาเวลาไปทำบุญ แล้วสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดี
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์หมดเปลือง เก็บเงินไม่อยู่ หรือ มีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายมาก การลงทุนการทำธุรกิจต่างๆต้องระวังปัจจัยเสี่ยง หรือระวังการถูกหลอกลวง
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากมีปัญหามีความขัดแย้ง ให้พากันไปทำบุญ อย่าใจร้อน หรือในช่วงนี้หาเวลาไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดน หรือต่างประเทศ ด้วยกัน กับแฟนหรือคนรัก
 • คนโสด  -  มีโอกาสสมหวัง ได้พบเจอคนที่ดี เป็นคนต่างชาติ ต่างถิ่นต่างแดน
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเครื่องมือแพทย์ เช่น แขนเทียม ขาเทียม บริจาคน้ำดื่ม น้ำปานะ บริจาคหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์

ท่านที่เกิดปีระกาในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  จะประสบความสำเร็จที่ดี มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ หรือเจ้านายจะสนับสนุน ทำให้คุณมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ได้รับผลงานที่ดีมีโชค จากการเจรจาการติดต่อ
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภ ได้คนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน หากมีปัญหาคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากแฟน
 • ความรัก  -  อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะได้บุตรหลาน บริวาร สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว มีข่าวดี
 • คนโสด  -  คุณมีโอกาสที่จะได้พบรัก หรือมีคนที่อายุน้อยกว่ามาชอบ
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล เจริญภาวนา

ท่านที่เกิดปีจอในสัปดาห์นี้

 • การงาน  -  อาจจะมีปัญหาเกิดความยุ่งยากวุ่นวาย เสียหาย ระวังความหงุดหงิดความใจร้อน หรืออยากตัดสินปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์หมดเปลือง เก็บเงินไม่อยู่ หรือ มีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับการลงทุน การทำธุรกิจ ขาดสภาพคล่องทางการเงินมีรายจ่ายมาก
 • ความรัก  -  ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากเพศตรงข้าม หรือ คู่ครองคนรัก หากมีปัญหาสามารถปรับความเข้าใจกันได้
 • คนโสด  -  มีโอกาสสมหวังได้พบเจอคนที่ดีรูปร่างหน้าตาดี
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำปานะ ช่วยเหลือคนป่วย คนพิการ คนยากไร้อนาถาต่างๆ

ท่านที่เกิดปีกุนในสัปดาห์นี้

 • การงาน   -  จะประสบความสำเร็จที่ดี มีโอกาสที่คุณจะเดินทางไกล ไปต่างประเทศ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือ เจ้านายให้มีความโดดเด่น มีผลงานที่ดี มีความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น
 • การเงิน  -  ในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภได้เงิน แต่ให้ระวังปัญหาหนี้สินเก่าๆหรือ รายจ่ายเก่าๆจะกลับมารบกวนจิตใจ ทำให้คุณต้องเครียดในภาวะกดดัน ในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ทุกขลาภ
 • ความรัก  -  ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดี คุณมีโอกาสที่จะได้บุตรหลาน บริวาร สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว หากมีปัญหาให้ชวนกันไปเที่ยวทะเล หรือพักผ่อนหย่อนใจ
 • คนโสด  -  มีโอกาสสมหวังได้พบเจอคนที่ดีรูปร่างหน้าตาดี และเป็นคนขยัน
 • วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง  -  คือบริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน การศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ เช่น สมุดดินสอ ปากกา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยา รักษาโรค


ผู้ตั้งกระทู้ ll :: วันที่ลงประกาศ 2024-02-18 14:54:22


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.