ReadyPlanet.com


ดวงฉบับญี่ปุ่น 2024 จัดอันดับคนดวงดี 2567 ตามวันเกิด


  ดวงฉบับญี่ปุ่น 2024 จัดอันดับคนดวงดี 2567 ตามวันเกิด

ดูดวงญี่ปุ่น 2024 จัดอันดับคนดวงดี 2567 คุณโชคดีลำดับที่เท่าไร มาเช็กกัน!

เป็นที่กล่าวขานถึงความแม่นยำสำหรับดวงฉบับญี่ปุ่น ที่ในแต่ละปี จะมีการทำนายดวง จัดลำดับความโชคดีตามวันเกิด ทั้ง 366 วัน ซึ่งล่าสุด เว็บไซต์ DINGDONG888 เว็บไซต์ดูดวงชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดเผยดวงในปี 2567/2024 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่าวันเกิดของคุณโชคดีลำดับที่เท่าใด

อันดับคนดวงดี 2567 ฉบับญี่ปุ่น

ลำดับที่ 1-20

 • อันดับที่ 1 วันเกิด 4 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 2 วันเกิด 5 สิงหาคม
 • อันดับที่ 3 วันเกิด 8 ธันวาคม
 • อันดับที่ 4 วันเกิด 31 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 5 วันเกิด 6 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 6 วันเกิด 18 กันยายน
 • อันดับที่ 7 วันเกิด 5 เมษายน
 • อันดับที่ 8 วันเกิด 14 กันยายน
 • อันดับที่ 9 วันเกิด 7 กันยายน
 • อันดับที่ 10 วันเกิด 10 สิงหาคม
 • อันดับที่ 11 วันเกิด 16 เมษายน
 • อันดับที่ 12 วันเกิด 17 มีนาคม
 • อันดับที่ 13 วันเกิด 3 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 14 วันเกิด 22 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 15 วันเกิด 27 สิงหาคม
 • อันดับที่ 16 วันเกิด 27 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 17 วันเกิด 5 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 18 วันเกิด 27 ตุลาคม
 • อันดับที่ 19 วันเกิด 3 มกราคม
 • อันดับที่ 20 วันเกิด 26 ธันวาคม

ลำดับที่ 21-40

 • อันดับที่ 21 วันเกิด 26 มิถุนายน
 • อันดับที่ 22 วันเกิด 2 เมษายน
 • อันดับที่ 23 วันเกิด 13 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 24 วันเกิด 26 ตุลาคม
 • อันดับที่ 25 วันเกิด 21 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 26 วันเกิด 3 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 27 วันเกิด 25 มกราคม
 • อันดับที่ 28 วันเกิด 26 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 29 วันเกิด 29 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 30 วันเกิด 11 มีนาคม
 • อันดับที่ 31 วันเกิด 30 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 32 วันเกิด 4 มกราคม
 • อันดับที่ 33 วันเกิด 19 ธันวาคม
 • อันดับที่ 34 วันเกิด 11 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 35 วันเกิด 24 ธันวาคม
 • อันดับที่ 36 วันเกิด 21 มกราคม
 • อันดับที่ 37 วันเกิด 23 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 38 วันเกิด 23 มิถุนายน
 • อันดับที่ 39 วันเกิด 20 มีนาคม
 • อันดับที่ 40 วันเกิด 9 กรกฎาคม

ลำดับที่ 41-60

 • อันดับที่ 41 วันเกิด 11 กันยายน
 • อันดับที่ 42 วันเกิด 27 มิถุนายน
 • อันดับที่ 43 วันเกิด 16 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 44 วันเกิด 9 ตุลาคม
 • อันดับที่ 45 วันเกิด 11 ธันวาคม
 • อันดับที่ 46 วันเกิด 29 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 47 วันเกิด 23 กันยายน
 • อันดับที่ 48 วันเกิด 25 ตุลาคม
 • อันดับที่ 49 วันเกิด 28 เมษายน
 • อันดับที่ 50 วันเกิด 15 มกราคม
 • อันดับที่ 51 วันเกิด 2 กันยายน
 • อันดับที่ 52 วันเกิด 27 ธันวาคม
 • อันดับที่ 53 วันเกิด 10 กันยายน
 • อันดับที่ 54 วันเกิด 27 มกราคม
 • อันดับที่ 55 วันเกิด 17 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 56 วันเกิด 12 มีนาคม
 • อันดับที่ 57 วันเกิด 9 มีนาคม
 • อันดับที่ 58 วันเกิด 14 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 59 วันเกิด 19 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 60 วันเกิด 13 มีนาคม

ลำดับที่ 61-80

 • อันดับที่ 61 วันเกิด 19 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 62 วันเกิด 24 ตุลาคม
 • อันดับที่ 63 วันเกิด 7 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 64 วันเกิด 20 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 65 วันเกิด 2 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 66 วันเกิด 9 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 67 วันเกิด 14 มกราคม
 • อันดับที่ 68 วันเกิด 27 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 69 วันเกิด 27 กันยายน
 • อันดับที่ 70 วันเกิด 11 มิถุนายน
 • อันดับที่ 71 วันเกิด 11 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 72 วันเกิด 2 มกราคม
 • อันดับที่ 73 วันเกิด 8 เมษายน
 • อันดับที่ 74 วันเกิด 4 สิงหาคม
 • อันดับที่ 75 วันเกิด 17 มกราคม
 • อันดับที่ 76 วันเกิด 21 มิถุนายน
 • อันดับที่ 77 วันเกิด 5 ธันวาคม
 • อันดับที่ 78 วันเกิด 29 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 79 วันเกิด 10 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 80 วันเกิด 8 พฤศจิกายน

ลำดับที่ 81-100

 • อันดับที่ 81 วันเกิด 29 ธันวาคม
 • อันดับที่ 82 วันเกิด 1 มีนาคม
 • อันดับที่ 83 วันเกิด 6 สิงหาคม
 • อันดับที่ 84 วันเกิด 16 มีนาคม
 • อันดับที่ 85 วันเกิด 24 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 86 วันเกิด 13 ธันวาคม
 • อันดับที่ 87 วันเกิด 31 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 88 วันเกิด 26 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 89 วันเกิด 28 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 90 วันเกิด 9 มิถุนายน
 • อันดับที่ 91 วันเกิด 2 สิงหาคม
 • อันดับที่ 92 วันเกิด 12 มกราคม
 • อันดับที่ 93 วันเกิด 26 มีนาคม
 • อันดับที่ 94 วันเกิด 8 สิงหาคม
 • อันดับที่ 95 วันเกิด 28 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 96 วันเกิด 2 ตุลาคม
 • อันดับที่ 97 วันเกิด 5 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 98 วันเกิด 15 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 99 วันเกิด 15 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 100 วันเกิด 19 มกราคม

ลำดับที่ 101-120

 • อันดับที่ 101 วันเกิด 15 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 102 วันเกิด 4 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 103 วันเกิด 31 มกราคม
 • อันดับที่ 104 วันเกิด 6 มิถุนายน
 • อันดับที่ 105 วันเกิด 25 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 106 วันเกิด 22 ธันวาคม
 • อันดับที่ 107 วันเกิด 3 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 108 วันเกิด 22 มีนาคม
 • อันดับที่ 109 วันเกิด 25 ธันวาคม
 • อันดับที่ 110 วันเกิด 9 มกราคม
 • อันดับที่ 111 วันเกิด 17 เมษายน
 • อันดับที่ 112 วันเกิด 24 มกราคม
 • อันดับที่ 113 วันเกิด 23 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 114 วันเกิด 6 มกราคม
 • อันดับที่ 115 วันเกิด 2 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 116 วันเกิด 7 สิงหาคม
 • อันดับที่ 117 วันเกิด 14 ธันวาคม
 • อันดับที่ 118 วันเกิด 14 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 119 วันเกิด 29 สิงหาคม
 • อันดับที่ 120 วันเกิด 22 มกราคม

ลำดับที่ 121-140

 • อันดับที่ 121 วันเกิด 16 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 122 วันเกิด 20 มิถุนายน
 • อันดับที่ 123 วันเกิด 6 เมษายน
 • อันดับที่ 124 วันเกิด 1 ตุลาคม
 • อันดับที่ 125 วันเกิด 1 กันยายน
 • อันดับที่ 126 วันเกิด 18 สิงหาคม
 • อันดับที่ 127 วันเกิด 24 เมษายน
 • อันดับที่ 128 วันเกิด 14 สิงหาคม
 • อันดับที่ 129 วันเกิด 4 กันยายน
 • อันดับที่ 130 วันเกิด 13 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 131 วันเกิด 23 ตุลาคม
 • อันดับที่ 132 วันเกิด 21 กันยายน
 • อันดับที่ 133 วันเกิด 25 มีนาคม
 • อันดับที่ 134 วันเกิด 10 มิถุนายน
 • อันดับที่ 135 วันเกิด 12 สิงหาคม
 • อันดับที่ 136 วันเกิด 18 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 137 วันเกิด 10 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 138 วันเกิด 17 สิงหาคม
 • อันดับที่ 139 วันเกิด 4 เมษายน
 • อันดับที่ 140 วันเกิด 31 ธันวาคม

ลำดับที่ 141-160

 • อันดับที่ 141 วันเกิด 2 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 142 วันเกิด 11 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 143 วันเกิด 10 ธันวาคม
 • อันดับที่ 144 วันเกิด 2 มิถุนายน
 • อันดับที่ 145 วันเกิด 21 มีนาคม
 • อันดับที่ 146 วันเกิด 14 มิถุนายน
 • อันดับที่ 147 วันเกิด 22 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 148 วันเกิด 27 เมษายน
 • อันดับที่ 149 วันเกิด 21 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 150 วันเกิด 11 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 151 วันเกิด 21 ธันวาคม
 • อันดับที่ 152 วันเกิด 25 สิงหาคม
 • อันดับที่ 153 วันเกิด 25 กันยายน
 • อันดับที่ 154 วันเกิด 27 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 155 วันเกิด 3 มิถุนายน
 • อันดับที่ 156 วันเกิด 20 ธันวาคม
 • อันดับที่ 157 วันเกิด 16 กันยายน
 • อันดับที่ 158 วันเกิด 22 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 159 วันเกิด 24 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 160 วันเกิด 13 กุมภาพันธ์

ลำดับที่ 161-180

 • อันดับที่ 161 วันเกิด 31 สิงหาคม
 • อันดับที่ 162 วันเกิด 21 ตุลาคม
 • อันดับที่ 163 วันเกิด 9 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 164 วันเกิด 3 ธันวาคม
 • อันดับที่ 165 วันเกิด 10 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 166 วันเกิด 28 ตุลาคม
 • อันดับที่ 167 วันเกิด 29 เมษายน
 • อันดับที่ 168 วันเกิด 17 มิถุนายน
 • อันดับที่ 169 วันเกิด 20 เมษายน
 • อันดับที่ 170 วันเกิด 12 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 171 วันเกิด 28 มกราคม
 • อันดับที่ 172 วันเกิด 20 มกราคม
 • อันดับที่ 173 วันเกิด 16 สิงหาคม
 • อันดับที่ 174 วันเกิด 8 มิถุนายน
 • อันดับที่ 175 วันเกิด 18 ตุลาคม
 • อันดับที่ 176 วันเกิด 16 มิถุนายน
 • อันดับที่ 177 วันเกิด 23 มกราคม
 • อันดับที่ 178 วันเกิด 20 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 179 วันเกิด 1 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 180 วันเกิด 17 กรกฎาคม
 

ลำดับที่ 181-200

 • อันดับที่ 181 วันเกิด 13 สิงหาคม
 • อันดับที่ 182 วันเกิด 19 กันยายน
 • อันดับที่ 183 วันเกิด 25 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 184 วันเกิด 25 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 185 วันเกิด 6 กันยายน
 • อันดับที่ 186 วันเกิด 15 ธันวาคม
 • อันดับที่ 187 วันเกิด 6 ตุลาคม
 • อันดับที่ 188 วันเกิด 8 มกราคม
 • อันดับที่ 189 วันเกิด 12 เมษายน
 • อันดับที่ 190 วันเกิด 13 กันยายน
 • อันดับที่ 191 วันเกิด 26 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 192 วันเกิด 16 มกราคม
 • อันดับที่ 193 วันเกิด 9 สิงหาคม
 • อันดับที่ 194 วันเกิด 6 ธันวาคม
 • อันดับที่ 195 วันเกิด 11 สิงหาคม
 • อันดับที่ 196 วันเกิด 30 กันยายน
 • อันดับที่ 197 วันเกิด 9 เมษายน
 • อันดับที่ 198 วันเกิด 14 ตุลาคม
 • อันดับที่ 199 วันเกิด 10 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 200 วันเกิด 9 ธันวาคม

ลำดับที่ 200-220

 • อันดับที่ 201 วันเกิด 31 มีนาคม
 • อันดับที่ 202 วันเกิด 8 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 203 วันเกิด 6 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 204 วันเกิด 26 กันยายน
 • อันดับที่ 205 วันเกิด 12 ธันวาคม
 • อันดับที่ 206 วันเกิด 24 มิถุนายน
 • อันดับที่ 207 วันเกิด 31 ตุลาคม
 • อันดับที่ 208 วันเกิด 3 มีนาคม
 • อันดับที่ 209 วันเกิด 19 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 210 วันเกิด 22 ตุลาคม
 • อันดับที่ 211 วันเกิด 1 ธันวาคม
 • อันดับที่ 212 วันเกิด 11 เมษายน
 • อันดับที่ 213 วันเกิด 17 ธันวาคม
 • อันดับที่ 214 วันเกิด 22 สิงหาคม
 • อันดับที่ 215 วันเกิด 15 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 216 วันเกิด 29 มกราคม
 • อันดับที่ 217 วันเกิด 18 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 218 วันเกิด 21 เมษายน
 • อันดับที่ 219 วันเกิด 15 มีนาคม
 • อันดับที่ 220 วันเกิด 10 เมษายน

ลำดับที่ 220-240

 • อันดับที่ 221 วันเกิด 7 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 222 วันเกิด 29 มิถุนายน
 • อันดับที่ 223 วันเกิด 15 กันยายน
 • อันดับที่ 224 วันเกิด 18 ธันวาคม
 • อันดับที่ 225 วันเกิด 11 มกราคม
 • อันดับที่ 226 วันเกิด 8 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 227 วันเกิด 23 ธันวาคม
 • อันดับที่ 228 วันเกิด 24 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 229 วันเกิด 5 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 230 วันเกิด 6 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 231 วันเกิด 18 มีนาคม
 • อันดับที่ 232 วันเกิด 7 เมษายน
 • อันดับที่ 233 วันเกิด 30 ธันวาคม
 • อันดับที่ 234 วันเกิด 21 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 235 วันเกิด 30 สิงหาคม
 • อันดับที่ 236 วันเกิด 4 ตุลาคม
 • อันดับที่ 237 วันเกิด 2 ธันวาคม
 • อันดับที่ 238 วันเกิด 24 สิงหาคม
 • อันดับที่ 239 วันเกิด 19 ตุลาคม
 • อันดับที่ 240 วันเกิด 18 มกราคม

ลำดับที่ 260-280

 • อันดับที่ 241 วันเกิด 30 เมษายน
 • อันดับที่ 242 วันเกิด 18 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 243 วันเกิด 13 ตุลาคม
 • อันดับที่ 244 วันเกิด 22 มิถุนายน
 • อันดับที่ 245 วันเกิด 26 เมษายน
 • อันดับที่ 246 วันเกิด 4 มิถุนายน
 • อันดับที่ 247 วันเกิด 7 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 248 วันเกิด 16 ธันวาคม
 • อันดับที่ 249 วันเกิด 30 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 250 วันเกิด 8 มีนาคม
 • อันดับที่ 251 วันเกิด 29 ตุลาคม
 • อันดับที่ 252 วันเกิด 20 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 253 วันเกิด 15 สิงหาคม
 • อันดับที่ 254 วันเกิด 21 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 255 วันเกิด 27 มีนาคม
 • อันดับที่ 256 วันเกิด 28 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 257 วันเกิด 12 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 258 วันเกิด 19 มีนาคม
 • อันดับที่ 259 วันเกิด 30 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 260 วันเกิด 16 กุมภาพันธ์

ลำดับที่ 281-300

 • อันดับที่ 261 วันเกิด 10 มกราคม
 • อันดับที่ 262 วันเกิด 1 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 263 วันเกิด 3 ตุลาคม
 • อันดับที่ 264 วันเกิด 28 สิงหาคม
 • อันดับที่ 265 วันเกิด 29 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 266 วันเกิด 1 มิถุนายน
 • อันดับที่ 267 วันเกิด 12 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 268 วันเกิด 24 กันยายน
 • อันดับที่ 269 วันเกิด 28 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 270 วันเกิด 28 มิถุนายน
 • อันดับที่ 271 วันเกิด 9 กันยายน
 • อันดับที่ 272 วันเกิด 14 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 273 วันเกิด 14 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 274 วันเกิด 1 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 275 วันเกิด 4 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 276 วันเกิด 1 มกราคม
 • อันดับที่ 277 วันเกิด 4 ธันวาคม
 • อันดับที่ 278 วันเกิด 28 ธันวาคม
 • อันดับที่ 279 วันเกิด 29 กันยายน
 • อันดับที่ 280 วันเกิด 25 กุมภาพันธ์

ลำดับที่ 301-320

 • อันดับที่ 281 วันเกิด 15 ตุลาคม
 • อันดับที่ 282 วันเกิด 16 ตุลาคม
 • อันดับที่ 283 วันเกิด 16 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 284 วันเกิด 10 มีนาคม
 • อันดับที่ 285 วันเกิด 28 มีนาคม
 • อันดับที่ 286 วันเกิด 5 มีนาคม
 • อันดับที่ 287 วันเกิด 7 มิถุนายน
 • อันดับที่ 288 วันเกิด 30 มีนาคม
 • อันดับที่ 289 วันเกิด 22 เมษายน
 • อันดับที่ 290 วันเกิด 25 มิถุนายน
 • อันดับที่ 291 วันเกิด 2 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 292 วันเกิด 22 กันยายน
 • อันดับที่ 293 วันเกิด 19 มิถุนายน
 • อันดับที่ 294 วันเกิด 26 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 295 วันเกิด 23 เมษายน
 • อันดับที่ 296 วันเกิด 13 มิถุนายน
 • อันดับที่ 297 วันเกิด 25 เมษายน
 • อันดับที่ 298 วันเกิด 1 สิงหาคม
 • อันดับที่ 299 วันเกิด 3 กันยายน
 • อันดับที่ 300 วันเกิด 7 มกราคม

ลำดับที่ 321-340

 • อันดับที่ 301 วันเกิด 15 มิถุนายน
 • อันดับที่ 302 วันเกิด 6 มีนาคม
 • อันดับที่ 303 วันเกิด 20 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 304 วันเกิด 8 กันยายน
 • อันดับที่ 305 วันเกิด 8 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 306 วันเกิด 20 ตุลาคม
 • อันดับที่ 307 วันเกิด 4 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 308 วันเกิด 14 เมษายน
 • อันดับที่ 309 วันเกิด 26 สิงหาคม
 • อันดับที่ 310 วันเกิด 14 มีนาคม
 • อันดับที่ 311 วันเกิด 27 กรกฎาคม
 • อันดับที่ 312 วันเกิด 10 ตุลาคม
 • อันดับที่ 313 วันเกิด 13 มกราคม
 • อันดับที่ 314 วันเกิด 12 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 315 วันเกิด 12 กันยายน
 • อันดับที่ 316 วันเกิด 5 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 317 วันเกิด 3 เมษายน
 • อันดับที่ 318 วันเกิด 1 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 319 วันเกิด 6 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 320 วันเกิด 7 มีนาคม

ลำดับที่ 341-366

 • อันดับที่ 341 วันเกิด 19 เมษายน
 • อันดับที่ 342 วันเกิด 7 ธันวาคม
 • อันดับที่ 343 วันเกิด 5 ตุลาคม
 • อันดับที่ 344 วันเกิด 22 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 345 วันเกิด 13 เมษายน
 • อันดับที่ 346 วันเกิด 18 มิถุนายน
 • อันดับที่ 347 วันเกิด 5 มิถุนายน
 • อันดับที่ 348 วันเกิด 7 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 349 วันเกิด 8 ตุลาคม
 • อันดับที่ 350 วันเกิด 19 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 351 วันเกิด 24 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 352 วันเกิด 23 พฤศจิกายน
 • อันดับที่ 353 วันเกิด 17 พฤษภาคม
 • อันดับที่ 354 วันเกิด 4 มีนาคม
 • อันดับที่ 355 วันเกิด 23 มีนาคม
 • อันดับที่ 356 วันเกิด 20 สิงหาคม
 • อันดับที่ 357 วันเกิด 2 มีนาคม
 • อันดับที่ 358 วันเกิด 18 กุมภาพันธ์
 • อันดับที่ 359 วันเกิด 23 สิงหาคม
 • อันดับที่ 360 วันเกิด 20 กันยายน
 • อันดับที่ 361 วันเกิด 7 ตุลาคม
 • อันดับที่ 362 วันเกิด 3 สิงหาคม
 • อันดับที่ 363 วันเกิด 30 มิถุนายน
 • อันดับที่ 364 วันเกิด 17 ตุลาคม
 • อันดับที่ 365 วันเกิด 1 เมษายน
 • อันดับที่ 366 วันเกิด 19 สิงหาคม
ผลหวยออนไลน์.net เว็บรวมผลหวยออนไลน์อย่างเป็นทางการ มีผลหวยให้เลือกดูมากมาย ทั้ง หวยรัฐบาลไทย หวยต่างประเทศ และ หวยหุ้นต่างประเทศ เช่น ดูผลหุ้นอียิปต์


ผู้ตั้งกระทู้ kk :: วันที่ลงประกาศ 2023-11-17 10:56:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.