ReadyPlanet.com


เป้าหมายสุดท้ายของ YCLคือต้องการ "คนดี" อยากให้ช่วยขยายความว่า "คนดี"นั้นเป็นอย่


อยากให้สมากชิก YCL Sakhon ช่วยกันอภิปรายว่า "คนดี" ที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายนั้นเป็นอย่างไร เราเข้าใจตรงกันแค่ไหนผู้ตั้งกระทู้ Akekitty :: วันที่ลงประกาศ 2006-05-19 16:26:41


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (394503)

ริมก่ำ

ทอแสงฉายเริ่มแล้ว                                             ชีวี

สุรีย์เปร่งงามพลี                                                             แจ่มหล้า

สายลมเคล้าฤดี                                                               โชยผ่าน

เมฆลอยคลอล้อฟ้า                                                        นกน้อยส่งเสียง

อรุณงามเริ่มรุ่งแล้ว                                              ขับขาน

    ชีวาฤกษ์แย้มบาน                                                            ล้ำค่า

ใบไม้พลิ้วเจือจาน                                                          พัดโบก

สรรพสิ่งกล่อมใต้หล้า                                                   ดั่งทิพย์   แดนสวรรค์

น้ำค้างพร่างพรมลี้                                               หลบหน้า

สุรีย์ฉายแสงจ้า                                                               ขู่ขวัญ

โบกโบยโชยคู่ฟ้า                                                           หวลกลับ

น้ำก่ำคลื่นริ้วกั้น                                                             หยอกล้อ   มัจฉา

          สองฝั่งบังแมกไม้                                 ไพรพฤกษ์

เงายื่นลงน้ำลึก                                                               เลือนพร่า

รินหลั่งไหลยามดึก                                                       แห้งขอด

โผล่แต่ทรายหาดจ้า                                                       สบเนตร   นวลขาว

เอื่อยเอื่อยเรื่อยลมโชย                                         พลิ้วผ่าน

ไม้โบกใบซ่าซ่าน                                                          เสียดสี

หญ้ากอไหวตระการ                                                     ลู่โบก

ผีเสื้อเร้นหลบลี้                                                              หลีกเย้า   เอื้องหลวง

รินรินลดเลี้ยวโค้ง                                               คุ้งน้ำแลงาม

ก่ำเพี้ยงคนคิดตาม                                                         ตาเห็น

ดวงจิตไม่คิดทราม                                                         บริสุทธิ์

ก่ำเพียงน้ำท่าเร้น                                                            อย่าทราม  ก่ำฤทัย

โดดเดี่ยวกลางเปลี่ยวเดียว                  ริมก่ำ

เสพย์สรรพสิ่งล้ำ                                                           ความหมาย

เพียงหวังฝากเอ่ยคำ                                                      คู่โลก

เป็นตำนานแต่งป้าย                                                      เติมแต้ม  สีสัน

ใดใดในโลกล้วน                                                เป็นธรรม

ตั้งจิตพินิจจำ-                                                                 แนกไว้

ประทับแนบความคำ                                                     คือโลก

ปลดปลงปล่อยวางได้                                   โลกุตระ   แดนเกษม

เขียนที่ริมน้ำก่ำ  ตั้งแค้มป์เยื้องโรงสูบน้ำประปา  พักแรมสามคืน

 มีนักตกปลา  ตุ๊ดตู่  ครูนาย  อุ้ดดี้  อุ้ม  นักล่า   คน   ภูเขา    ช้าง   กุ๊กไก่    แฮป***

 แดงและแอ้ง   จากพระซอง   มาช่วยรินสูรา

ตุ่ย  ตองเจ็ด

วันพุธ   ที่      ตุลาคม  ..๒๕๔๖

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนทรตุ่ย ตองห้า วันที่ตอบ 2006-05-19 20:04:16


ความคิดเห็นที่ 2 (394508)

 ฅนดี ต้องเป็นพวก 4D คือมีดี 4 ประการ

๑.คิดดี

๒.พูดดี

๓.ทำดี

และ ๔ สุดท้าย "ตายดี "ไง คุณหมดศรี่โลด  ......  อิ อิ อิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฅน Dd วันที่ตอบ 2006-05-19 20:23:37


ความคิดเห็นที่ 3 (394511)

คนดีดีด้วยธรรม    อาภรณ์

คิดดีแรกเกิดก่อน    ปฐม

พูดดีเอื้อนวจี         เสนาะโสต

ทำดีให้กราบก้ม   นรชน  กล่าวขาน

สุนทรตุ่ย  ตองห้า

วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนทรตุ่ย ตองห้า วันที่ตอบ 2006-05-19 20:31:28


ความคิดเห็นที่ 4 (394512)

9 คำพ่อสอน

  1. ความเพียร
    การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม

มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร

ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน

คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ

บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทำดีนี่

แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน

เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี
ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป

ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี

ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ

เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้าง

ค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไป

เป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์

เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

3. ความรู้ตน
เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้

เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว

จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว

จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ

ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี 2521

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา

ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะ

สร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะ

และชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้

ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม

สำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง

มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ

พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

6. พูดจริง ทำจริง
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น

จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ

และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย

การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด

และสร้างเสริมความดี ความเจริญ

ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา

ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้

หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ

ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน

เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

8. ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง

เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์

และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

9. การเอาชนะใจตน
ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ

ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้าน

ความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ

เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี

เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ

ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้

มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

ผู้แสดงความคิดเห็น chiang วันที่ตอบ 2006-05-19 20:42:51


ความคิดเห็นที่ 5 (394548)

ขอยืนยัน คนจะดี ต้อง ๔ ดี

 ฅนดี ต้องเป็นพวก 4D คือมีดี 4 ประการ

๑.คิดดี

๒.พูดดี

๓.ทำดี

และ ๔ สุดท้าย "ตายดี "ไง

 ......  อิ อิ อิ


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฅน Dd วันที่ตอบ 2006-05-20 13:53:02


ความคิดเห็นที่ 6 (394783)

คนดีควรมีดังนี้นะจ๊ะ

1.อย่าขี้เหนียว  และเหนียวขี้

2.อย่าหนี้เหนียว  และเหนียวหนี้

3.อย่าขี้เกียจ  และเกียจขี้

4.อย่าขี้ดื้อ  และดื้อขี้

5.อย่าขี้เหม็น  และเหม็นขี้

6.อย่าตดเหม็น  และเหม็นตด

และอื่น  ๆ 

ผู้แสดงความคิดเห็น มนุษย์ขี้ วันที่ตอบ 2006-05-23 09:57:52


ความคิดเห็นที่ 7 (394824)

    คนดีในสายตาของผมควรมีดังนี้

1. ต้องหมั่นทำความดีอย่างสมำเสมอ

2. ขยันหมั่นเพียรทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

3. ตรงต่อเวลา รักษากฏระเบียบที่มีอยู่ในบ้านเมือง

4. รักษาระเบียบวินัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน

5. รักความยุติธรรมผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษ

6. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ-แม่ครู-อาจารย์และญาติพี่น้อง

7. ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นๆ

8. ทำทุกอย่างที่ทำให้คนอื่นภาคภูมิใจโดยเฉพาะพ่อแม่

9. เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีไม่นอกใจภรรยา

10. ซื่อสัตย์สุจริตในการงานที่รับผิดชอบและครอบครัว

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมชัย แสงสุวรรณ ปวส.1/3 เลขที่ 18 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-23 17:09:52


ความคิดเห็นที่ 8 (394826)

คนดี

ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นศึกษา

ปัญาดี วาจาหวาน เน้นทำดี

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ฉัตรชัย นะคะจัด วันที่ตอบ 2006-05-23 17:13:29


ความคิดเห็นที่ 9 (394832)

                             คนดีควรมีดังนี้

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการงานที่รับผิดชอบและครอบครัว

2.ขยันหมั่นเพียรทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

3. ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น

4. มีจิตใจที่ดี รักการทำบุญ โอบอ้อมอารี

5. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจนกว่าเรา

6. สนใจการเรียนมากกว่าการเที่ยวเตร่กลางคืน

7. รักครอบครัวไม่คิดนอกใจภรรยา

ผู้แสดงความคิดเห็น นายจิวานนท์ นวนแดง ปวส. 2/3 เลขที่ 3 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-23 17:55:14


ความคิดเห็นที่ 10 (394833)

 

 คนดี

 ขยันหมั่นเพียรทำงานหาเงิน

รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

ไม่ก่อความวุ่นวายจนเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนรอบข้าง

รักษากฏระเบียบวินัยในสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่

ผู้แสดงความคิดเห็น นายพิสิษฐ์ ศรีบัวลา ปวส. 2/3 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-23 17:59:42


ความคิดเห็นที่ 11 (394834)

 

             คนดีเป็นอย่างไรบ้างมารู้จักกันดีกว่า

 ไม่ก่อคว่าเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและตัวเองโดยเฉพาะพ่อแม่เพราะท่านเลี้ยงดูแลเราตั้งแต่เล็กจนเติบโตจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นควรตอบแทนท่านเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่าน ควรทำใท่นภาคภูมิใจมากที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ทองใส ผานโพธิ์คำ ปวส. 2/3 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-23 18:04:24


ความคิดเห็นที่ 12 (394835)

 

  คนดีครับผม

 หน้าตาด นิสัยดี รู้จักรับผิดชอบกับงานที่ตัวเองทำอยู่ ซื่อสัตย์สุจริตกับงานที่ทำไม่สรางความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจที่สุดเป็นลูกที่ดีของท่านเป็นสามีที่ดีของภรรยาไม่นอกใจ รักและเคารพต่อประเทศชาติที่ตัวเองเกิด

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ธนากร ฉัตรแก้วชูไทยปวส. 2/3 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-23 18:09:21


ความคิดเห็นที่ 13 (394996)

คนดี

1.ไม่ทำความชั่ว

2ไม่มั่วยาเสพติด

3ไม่คิดทำร้ายคนอื่น

4ไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง

5ไม่หักหลังเพื่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย มงคลชัย จรัสสัน วันที่ตอบ 2006-05-24 20:43:25


ความคิดเห็นที่ 14 (394997)

คนดีต้อง...

1รับผิดชอบต่อหน้าที่

2เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

3ทำความดีให้แก่สังคม

4เป็นคนดีของพ่อแม่

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเดชา ชินคำ วันที่ตอบ 2006-05-24 20:49:59


ความคิดเห็นที่ 15 (394998)

ความดีที่ต้องทำ

1ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด

2ตั้งใจเรียน

3ไม่ทำตัวให้เป็นที่เดือดร้อนของสังคม

4ทำทุกอย่างที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย วิทยา ชินคำ วันที่ตอบ 2006-05-24 20:54:39


ความคิดเห็นที่ 16 (395059)

  คนดีควรมีดังนี้

  1. มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจน

2.  ไม่ก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่น

3.  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และญาติพี่น้อง

4.  ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ต่อการงานที่รับผิดชอบ

5.  มีความรักความเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งผวง

6.  เป็นสามีที่ดีของภรรยาและแบบอย่างที่ดีแก่ลูก

7.  มีระเบียบวินัยเคร่งครัดต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายภราดร ยะภักดี ปวส. 2/3 เลขที่ 13 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-25 09:00:36


ความคิดเห็นที่ 17 (395064)

 

 คนดีควรมีดังนี้

 1. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งทางกายและจิตใจ

2.  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

3.  รักครอบครัว ญาติพี่น้อง

4.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น นายปริญญา อุทัยวัตร ปวส. 2/4 เลขที่ 7 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-25 09:32:19


ความคิดเห็นที่ 18 (395065)

 

  คนดีคือ

1.  คิดดี

2.  ทำดี

3.  ไม่ขี้โม้โอ้อวด

4.  อ่อนน้อมถ่อมตน

5.  ไม่เหยียดหยามผู้อื่น 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนชฏ ชมชายผล ปวส. 2/4 เลขที่ 4 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-25 09:34:37


ความคิดเห็นที่ 19 (395099)

 

     คนดีคือ

 1. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

2.  ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

3.  บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

4.  มีความซื่อสัตย์สุจริต

5.  นิสัยต้องดีด้วย พูดดี คิดดีและทำดีได้ดีแน่นอน

6.  ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง

7.  ที่สำคัญต้องดีให้ถึงที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น นายปัญญา คำปิตะ ปวส. 2/4 เลขที่ 8 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-25 13:47:33


ความคิดเห็นที่ 20 (395122)

คนดีของสังคม

1ทิ้งขยะให้ถูกที่

2มีน้ำใจ

3 ไม่มั่วสิ่งเสพติด

4ทำแต่ความดี

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ปิยพงษ์ โต๊ะชาลี วันที่ตอบ 2006-05-25 15:18:01


ความคิดเห็นที่ 21 (395124)

ความหมายของคนดีๆ

1รักชาติ

2รักศาสนา

3รักพระมหากษัติรย์

4รักพ่อรักแม่

5รักทุกคน

ผู้แสดงความคิดเห็น ทวีศักดิ์ ยางธิสาร วันที่ตอบ 2006-05-25 15:22:57


ความคิดเห็นที่ 22 (395227)

คนดีในความคิดของผมคือ

1.ไม่เป็นภาระของสังคม

2.ไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า

3.ให้เกียรติสุภาพสตรี

4.กตัญญูรู้คุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น รักแร่ สอนสมนึก ปวส.2/3ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-26 08:29:20


ความคิดเห็นที่ 23 (395228)

1.ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

2.มีความซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมือง

3.มีความเมตตา

4.มีความมานะอดทน

5.ไม่ขายชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ปรีชา อุดม ปวส.2/3 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-26 08:34:17


ความคิดเห็นที่ 24 (395229)

1.เป็นเด็กดีของพ่อแม่

2.ตั้งใจเรียน

3.มีคุณธรรม

4.มีความเคารพกับผู้สูงอายุ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ไพฑูรย์ มุงเพีย ปวส.2/3 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-26 08:37:30


ความคิดเห็นที่ 25 (395231)

คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว

คนชั่วชอบทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้ง

คนจริงชอบทำ คนระยำชอบติ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ศราวุธ สิทธิ์นะศรี ปวส.2/4 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-26 08:41:14


ความคิดเห็นที่ 26 (395236)

คนดีคือคนที่มีทุกอย่างตรงกันข้ามกับคนชั่วมีความสุจริตทั้งกายวาจาและใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ณัฐพร ฟองราตรี ปวส.2/4 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-26 08:44:13


ความคิดเห็นที่ 27 (395242)

คนดีมีดังนี้

1.มีเมตตา

2.อ่อนน้อมถ่อมตน

3.มีความซื่อสัตย์

4.ไม่เอาเปรียบคนอื่น

ผู้แสดงความคิดเห็น นายปรัชญา ม่อมพะเนาว์ วันที่ตอบ 2006-05-26 09:20:20


ความคิดเห็นที่ 28 (395272)

 

               คนดีควรเป็นดังนี้

1.  มีคุณธรรมความซื่อสัตย์

2.  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

3.  มีน้ำใจที่ดี ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

4.  ไม่โกหกหลอกลวง 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวิโรจน์ มุลเมือง ปวส. 2/3 เลขที่ 17 ทผ. วันที่ตอบ 2006-05-26 11:46:33


ความคิดเห็นที่ 29 (502907)
อยากรู้จักคนที่ชื่อ ณัฐพร ฟองราตรี ปวส.2/4 เทคนิคสกลนครค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น minnie วันที่ตอบ 2007-02-10 19:50:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.