ReadyPlanet.com


ประวัตินาย ปฏิญญา ดวงพินิจ เรียนศุกร์บ่าย ME


ประวัตข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าชื่อนายปฏิญญา ดวงพินิจ  ชื่อเล่นปา เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2530 อายุ 20ปี  น้ำหนัก 57 kg ส่วนสูง 167 cm     ที่อยู่  59/1 บ. เชียงเครือ  อ. เมือง จ.สกลนคร 47000                                                                                                        บิดาชื่อ นาย ยัง ดวงพินิจ  อายุ 53ปี  

มารดาชื่อนาง  เพ็ญจันทร์  ดวงพินิจ

ข้าพเจ้ามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 3 คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ 3

1 นายชัชวาล ดวงพินิจ  อายุ 26 ปี

2 นาย นครินทร์  ดวงพินิจ  อายุ24ปี

3 นายปฏิญญา  ดวงพินิจ อายุ 20ปี

ประวัติด้านการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร  และได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2548 และได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติร จังหวัดสกลนคร ในปีการศึกษา 2549 และข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2

ความคาดหวังในชีวิต

อยากทำงานในบริษัทขุดเจาะน้ำมัน หรือบริษัท การขุดเจาะก๊าชธรรมชาติ

คติประจำใจ

วิเคราะห์ก่อนคิดจะทำ

 

คุณครูในดวงใจ

1. คุณครู กฤษณะ     แก้วเสถียร  เป็นอาจารย์สอนในวิชาดนตรี  เป็นครูที่มีอารมณ์ดี มีความเป็นกันเองกับนักเรียนปรึกษาได้หลายเรื่อง

2. นายสังคม   ท้าวสบาย เป็นอาจารย์สอนในวิชาช่าง   เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนสอนแบบให้ลงมือทำงานเองเป็นคนอธิบายอะไรได้ดี

3.นายสมชาย   นามสอน  เป็นอาจารย์สอนในวิชาภาษาอังกฤษ   เป็นคนมีอารมณ์ขัน  แต่จิงจังกับงาน มีมุขสอดแทรกในการสอนเสมอ

4.นางแก้วตา  วรโชค  เป็นอาจารย์สอนในวิชาฟิสิกส์  เป็นครูที่อธิบายทุกอย่างจนกระจ่าง  เข้าใจง่ายๆ  ยกตัวอย่างในการเปรียบเทียบได้ดี

5.นางสาว วิภารัตน์   อุตนาม  เป็นอาจารย์สอนในวิชาเคมี   เป็นครูที่ชอบทำให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ ในการทดลองปฏิกิริยาต่างๆทางเคมี

บุคคลตัวอย่าง

1.นายยัง ดวงพินิจ เป็นพ่อของผมเอง เป็นพ่อที่ถือเป็นแบบอย่าง เป็นคนประหยัด เป็นตั้งใจทำงาน ไม่กินเหล้า สูบบุหรี่ อารมณ์ดี

2.นางเพ็ญจันทร์  ดวงพินิจ เพราะเป็นแม่ที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ขยันเป็นแม่บ้านที่ดีเวลาอยู่บ้านพูดจาไพเราะ

3.พระพุทธเจ้า เพราเป็นบุคคลที่เห็นมุมมองต่างๆของการดำเนินชีวิต และนำมาวิเคราะห์กับปัญหาทุกแนวทางและมีทางแก้ปัญหาที่ดี

4.บิลเกตต์ เป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนกล้าที่จะคิดและทำ ในมุมมองที่แตกต่างออกไป

5.ไอสไตน์ เป็นนักฟิสิกส์ที่เป็นคนช่างสังเกต  มีความพยายามอดทน มานะบากบั่น และจินตนาการสูงล้ำ

3.จุดมุ่งหมายของชีวิต

ศึกษาให้จบระดับอุดมศึกษาให้ได้ภายใน 4ปี แล้วจากนั้นหางานที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษามา เก็บเงินออมเป็นของตัวเองสักสองปี  แล้วกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาบริหาร แล้วจากนั้นก็หางานโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ได้มา  จากนั้น แบ่งเงินเดือนที่ได้จากการทำงานออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก  ใช้จ่ายธรรมดา ส่วนที่สอง  ส่งให้บิดามารดาใช้  ส่วนที่สาม เก็บเป็นเงินออม จุดมุ่งหมายหลังจากทำงาน 5 ปี คือเก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถเป็นของตัวเอง หลังจากทำงานได้ 10 ถึง 15 ปีจะเกษียณ ตัวเอง กลับไปอยู่บ้าน ปลูกพืชสวน ไม้ผล คอยเก็บผลผลิตตามฤดูกาล

 

4.เมื่อได้ตามข้อ 3 แล้ว จะตอบแทนสังคมและประเทศชาติอย่างไร

ทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีก่อนและสนับสนุนกองทุนต่างๆที่สังคมจัดขึ้น  ไม่ทุจริตในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ในงานที่ตัวเองทำ

 

5.สิ่งที่จังหวัดสกลนครมี แต่จังหวัดอื่นไม่มี และจะนำรายได้เข้าสู่จังหวัดอย่างไร

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีขนธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย เป็นจังหวัดของคนหลายเผ่าพันธุ์ ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน  เป็นจังหวัดของพุทธศาสนิกชน  เป็นจังหวัดที่มีวัดมากและมีสถานที่สำคัญทางศาสนา  มีความสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์และความสวยงามทางธรรมชาติที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น น้ำตกคำหอม โค้งปิ้งงู ถ้ำเสรีไท หนองหาร อุทยานห่างชาติภูพาน  เราต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของเรา ส่วนด้านศาสนา จัดงานบุญประจำปีเพื่อหารายได้เข้าจังหวัดผู้ตั้งกระทู้ นาย ปฏิญญา ดวงพินิจ เครื่องกลปี 2 KU :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-02 19:58:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (944545)

ขอชื่นชม ขอชมเชยในความมุ่งมั่น ขอให้สำเร็จในสิ่งปราถนา

ขอแต่เพียง อย่าท้อใจหรือถอดใจ เมื่อมีอุปสรรค

ขอฝากให้ข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและชิวิต

" อย่าเสียเวลาแก้ไขจุดอ่อน จงทุ่มเททุกอย่างเพื่อเสริมจุดแข็ง"

ขอเป็นกำลังให้บักหล่า เด้อ

ผู้แสดงความคิดเห็น บ่าวคำหอม วันที่ตอบ 2008-02-02 22:45:16


ความคิดเห็นที่ 2 (1281686)

ความคิดดีและก็ขอให้ทำอย่างที่พูดไว้ให้ได้นะน้องรักเดี๋ยวพี่รอดูความสำเร็จนะ หมาปา เป็นกำลังใจให้เสมอเจ๊หลิน

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวรรณ นรฤทิ์ วันที่ตอบ 2008-06-10 11:07:49


ความคิดเห็นที่ 3 (1292421)
จิงๆๆๆๆๆๆๆๆเหรอแกไม่อยากเชื่อเลยนะ...........งง.พูดไรกันเนี่ย
ผู้แสดงความคิดเห็น เปียวบัดดี้ปาปาก.....ดี...คิด รู้น๊า (pppp_1935-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-21 14:57:58


ความคิดเห็นที่ 4 (1409058)
5.นางสาว วิภารัตน์ อุตนาม เป็นอาจารย์สอนในวิชาเคมี เป็นครูที่ชอบทำให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ ในการทดลองปฏิกิริยาต่างๆทางเคมี คนสอนเคมีนางสาวนิภารัตน์ ดาบพิมพ์ศรียังไม่แต่งงาน นางวิภารัตน์อุตนามสอนภาษาไทยแต่งงานแล้ว555
ผู้แสดงความคิดเห็น อืม วันที่ตอบ 2009-01-30 01:03:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.