ReadyPlanet.com


นิสิตม.เกษตร นายสมยศ ศรีอุทัย 50310523


บุคคลที่จะเอาเป็นแบบอย่าง

บุคคลที่ข้าพเจ้าจะเอาเป็นแบบอย่าง

                  บุคลท่านแรกที่ข้าพเจ้าจะเอาเป็นแบบอย่างก็คือพ่อของข้าพเจ้าเอง

                ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้ลืมตามาดูโลกก็มีชายผู้นี้แหละที่คอยมาดูแลเอาใจใส่คอยห่วงใยข้าพเจ้า ท่านคอยสั่งคอยสอนอบรมในเรื่องต่างๆ ท่านสอนข้าพเจ้าอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราจะรวยหรือจนก็อย่าคิดที่จะทำเรื่องไม่ดี อย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าและอย่าอิจฉาคนที่เหนือกว่าเรา ท่านสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่รู้จักมีความรับผิดชอบ พ่อของข้าพเจ้าเป็นฮีโร่ในดวงใจข้องข้าพเจ้า ท่านเป็นคนดี ท่านสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีของสังคมไม่เอาเปรียบผู้อื่น จนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็ยังจดจำคำที่พ่อของข้าพเจ้าสอนได้เป็นอย่างดีและข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเรื่อยมา

               บุคคลท่านที่ 2 ก็คือ แม่ของข้าพเจ้า

                    สำหรับข้าพเจ้าแล้วแม่ของข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกนี้เลย เพราะว่าท่านให้กำเนิดข้าพเจ้า เลี้ยงข้าพเจ้ามาจนเติบใหญ่ ท่านส่งเสียให้ข้าพเจ้าได้เรียนหนังสือ สอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดี เป็นผู้หญิงที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในโลก แม่ของข้าพเจ้ามักจะสอนอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทั้งทีเราต้องทำดี เป็นลูกผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบให้มาก ในวันข้างหน้าจะได้มีอนาคตที่ดี เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเราไปจนตลอดชีวิตได้เราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด วันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบาก ข้าพเจ้าเชื่อในคำที่แม่ของข้าพเจ้าบอกจนถึงทุกวันนี้ข้าพเจ้าไม่เคยผิดหวังในตัวของแม่ข้าพเจ้าเลย เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็จะไม่ทำให้แม่ของข้าพเจ้าผิดหวังเช่นกัน แม่ของข้าพเจ้าจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าพเจ้า

             บุคคลท่านที่ 3 ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลที่ ๙

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงดำริกับปวงชนชาวไทยอยู่เสมอว่าต้องดำรงตนให้อยู่ในความพอเพียง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ควรเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในหลวงสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี ตัวของข้าพเจ้าเองก็นำคำที่พระองค์ท่านตรัสมาประพฤติปฏิบัติ ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เหล่าผสกนิกรชาวไทย ข้าพเจ้าจะตอบแทนคุณของแผนดินให้สมกับที่ในหลวงทรงมีนำพระทัยกับพวกเราชาวไทย

                บุคคลท่านที่ 4 อาจารย์ทุกคนที่โรงเรียน

                       ที่ข้าพเจ้าเอาอาจารย์นี้มาเป็นแบบอย่างก็เพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่ขยัน รอบรู้และหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ท่านประสมความสำเร็จในชีวิต ท่านมีพร้อมทุกอย่าง เวลาที่ท่านมีข่าวหรือเรื่องราวดีๆท่านมักที่จะมาบอกให้นักเรียนของท่านรู้เสมอ เพื่อให้นักเรียนทันต่อเหตุการณ์ ท่านเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องข้าพเจ้าจึงอยากที่จะเป็นเหมือนท่านจึงเอาท่านมาเป็นแบบอย่าง

                บุคคลท่านที่ 5 โทมัส เอดิสัน

                         โทมัส เอดิสันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถมาก เขาเป็นคนที่มีความพยายามสูง จากที่ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องราวของเอดิสันทำให้ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นเหมือนเขา เอดิสันเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งคืนหนึ่งๆเขานอนเพียง4-5ชั่วโมง เท่านั้น ข้าพเจ้าทึ่งในความสามารถของเอดิสันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเขามีความพิการทางหู แต่ยังสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ข้าพเจ้าจึงเอาโทมัสเอดิสันมาเป็นแบบอย่าง และข้าพเจ้าจะทำให้ได้อย่างเขา
ผู้ตั้งกระทู้ ku นายสมยศ ศรีอุทัย เรียนบ่ายวันศุกร์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-28 12:08:31


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.