ReadyPlanet.com


ส่งรายงานครับ KU นาย ณัฐพันธ์ พรหมสำเภา ME รหัสนิสิต50310184 เรียนวันเสาร์ช่วงเช้า


ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ  นาย  ณัฐพันธ์

 นามสกุล   พรหมสำเภา

รหัสนิสิติ  50310184

เรียน  คณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  ชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เกิดเมื่อ  วันจันทร์ ที่  7   พฤศจิกายน  2531

ภูมิลำเนา 69/4  ถ.อภิบาลบัญชา  ซ.ส.วัฒนาอุทิศ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครพนม  48000

การศึกษา อนุบาล - ประถม จบจากโรงเรียน อนุบาลนครพนม  จ.นครพนม

                      มัธยม1 - มัธยมจบจากโรงเรียน  ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม

เบอร์โทร  084-9804763 

ครอบครัว ข้าพเจ้ามีพี่น้อง 3 คน ข้าพเจ้าเป็นบุตร คนที่ 2 

บิดาชื่อ  นาย อดุลย์  พรหมสำเภา

มารดาชื่อ นาง เครือวัลย์  พรหมสำเภา

นิสัย รักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง

สีที่ชอบ  ดำ

กิฬาที่ชอบ เล่นได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่ง 

คติประจำใจ   ไม่มี 

 

บุคคลในดวงใจ

1.คุณแม่ชื่อนาง เครือวัลย์  พรหมสำเภา

   เพราะเป็นผู้ให้กำเนิดเราดูแลใกล้ชิดเรามากที่สุด

2.คุณพ่อชื่อนาย อดุลย์  พรหมสำเภา

   เพราะท่านเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอบและติเตือนเมื่อทำผิด

3.พี่สาว ชื่อนางสาว สิริรัชต์  หรหมสำเภา

    เพราะเป็นผู้ที่ด่าว่าเราและเข้าใจกันในเรื่องวัยรุ่น

4.คุณย่า ชื่อคุณย่ารัตน์  พรหมสำเภา

     เพราะท่านเป็นผู้ที่คงอยู่ให้เราได้มีกำลังใจที่จะสู่ต่อไปอย่างท่าน

5.คุณปู่ชื่อจริงนาย ทวี  พรหมสำเภา  ที่คอยว่าเราเมื่อพบเจอทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยและมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อคนอื่น

 

คุณคูรในดวงใจของข้าพเจ้า

  1.คุณคูร วรรณภา หงษ์ทอง ท่านเป็นผู้สอนวิชาฟิสิกส์ สอนให้สามารถเข้าแก่ไขโจทย์ปัญหาต่างได้ และเข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้

2.คุณคูร วราวุธ  เหมะทุลิน ท่านเป็นผุ้สอนวิชาสุขศึกษา สอนเรื่องการรักษาสุขภาพการจัดการดูแลตัวเอง  ทำให้ข้าพเจ้ารู้วิธีการดูแลตัเองจนถึงทุกวันนี้ และสอนให้เป็นคนดี

  3.คุณคูร เฉลียว  โสมงาม  ท่านเป็นผู้สอนวิชาสังคมศึกษา สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ติดตัวจนถึงทุกวันนี้ และสอนให้เป็นคนดี

  4.คุณคูร ศิริลักษณ์  โสมงาม  ท่านเป็นผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ เป็นคุณคูรที่ทำให้ข้าพเจ้า เข้าใจถึงภาษาต่างประเทศ

  5.คุณคูร เกรียงยนต์ ไชยยงศ์ ท่านเป็นผู้สอนวิชาศิลปศึกษา เป็นผู้ที่สอนการดำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ

 

จุดมุ่งหมายของชีวิต

               จุดมุ่งหมายของชีวิต ที่ตนเองใฝ่ฝัน  อยากได้  อยากมี  อยากเป็น  คือ  เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาและมีงานทำเป็นงานที่ดี  ทำงานในสายงานที่ตนเองเรียนคือ ด้านวิศวกรเครื่องกล  ทำงานในสถานที่ที่ตนเองชอบทำแล้วมีความสุขกับงานที่ทำ

 

ความภาคภูมิใจที่อยู่สกลนคร

1.สกลนครมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น แห่ปราสาทผึ้ง

2. สกลนครเป็นเมืองพุทธ  มีการทำบุญทุกๆวันพระ

3..คนสกลนครเป็นคนมีน้ำใจ

 

กลอนบูชาพระพิรุณ

     เอกลักษณ์นิสิตลูกเกษตร

ทั่วทุกเขตก็มีความยึดมั่น

เป็นศูนย์รวมจิตใจโดยทั่วกัน

ไม่เปลี่ยนผันแม้คืนวันล่วงเลยไป

     สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี้

คือพระที่พวกเราต่างยึดมั่น

พระพิรุณนาคาที่ผูกผัน

แม้นานวันยังคงอยู่คู่นนทรี

 ผู้ตั้งกระทู้ KU นาย ณัฐพันธ์ พรหมสำเภา ME รหัสนิสิต50310184 :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-03 19:46:40


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2022590)

นายแน่มาก 

 

เยี่ยม 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้หญิงคนนึง วันที่ตอบ 2010-02-23 23:29:30


ความคิดเห็นที่ 2 (2022596)

ความคิดน่ารักดี

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้หญิงคนนึง วันที่ตอบ 2010-02-23 23:46:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.