ReadyPlanet.com


ku67นายชรินทร์ ศิริขันธ์ 50310135 ME ม.เกษตรศาสตร์ เรียนวันศุกร์ 13:00-16:00 น.(ส่งงานครับ)


1.ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ นายชรินทร์  ศิริขันธ์    ชื่อเล่น  เบิ้ม

    เกิด  31 ธันวาคม  2531  อายุ  19

    ที่อยู่ 9/1 หมู่ 6  ตำบลนิคมสงเคราะห์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

    มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน  มีน้อง 2 คน  ข้าพเจ้าเป็นลูกคนโต

    จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

    จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

    จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

    คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

2.บุคคลในดวงใจ

    2.1ครูที่เคยสอนมา 5 คน

          1. อาจารย์สุภรณ์  ตั้งตระกูล   เลือกเพราะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาเคมีตอน ม.4 และ ม.5   ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         2. อาจารย์พรชัย  ตั้งตระกูล  เลือกเพราะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาเคมีตอน ม.6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         3. อาจารย์ไพบูลย์  สุรารักษ์  เลือกเพราะเป็นอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์ตอน ม.6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         4. อาจารย์บุษกร  เสโนฤทธิ์  เลือกเพราะเป็นอาจารย์ที่สอนฟิสิกส์ตอน ม.5 และ ม.6 ม.6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         5. อาจารย์รัตนาภรณ์  พูนพิพัฒน์ เลือกเพราะเป็นอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์ตอน ม.5 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    2.2บุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง 5 คน

         1.นายจำเนียร  ศิริขันธ์  (บิดา)

         2.นางพิกุล  ศิริขันธ์  (มารดา)

         3.นายนิกร  สมสายผล  (น้าชาย)

         4.นายสายทอง  สมสายผล  (ตา)

         5.นางคูณ  สมสายผล  (ยาย)

3.จุดมุ่งหมายของชีวิต

เป้าหมายในอนาคต เรียนจบ มีงานทำที่ดี จะได้มีชีวิตที่ดีและสดใส

สิ่งที่อยากได้ อยากมี ก็คือ ความสุขของคนในครอบครัวและผู้คนในโลกใบนี้

สิ่งที่อยากเป็น เป็นคนดีผมก็พอใจแล้ว เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง

4.เมื่อสมหวังทั้ง 3 ข้อแล้ว จะตอบแทนสังคมและประเทศชาติ อย่างไร?

เป็นคนดีของสังคมและก็ไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนครับ

5.สิ่งที่จะนำมาสู่จังหวัดสกลนคร  และทำประโยชน์เพื่อจังหวัดสกลนคร

ความคิดที่ได้อยู่สกล ความเป็นพี่เป็นน้อง ความรัก ความเอื้อเฟี้อเผื่อแผ่ชึ่งกันและกัน มีน้ำใจ จากคนสกล ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ประจำของชาวสกล เป็นสิ่งทีเหนือกว่าภาคใดแล้วและผมก็เป็นคนสกลด้วย

ประโยชน์มาสู่สกล นำความดีความรุ่งเรืองแม้ว่าจะมาก หรือน้อย แต่ความสำนึกในบ้านเกิดของผมแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยเท่าไรก็ยอม เพราะถิ่นนี้ถิ่นที่บรรพบุรุษปกป้องให้ลูกหลาน เป็นถิ่นที่ผมเกิด ได้หลับนอน เรียนศึกษา ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ

6.กลอนบูชาคุณพระพิรุณ

เกษตรศาสตร์ศาสตร์นี้คือแผ่นดิน

เกษตรศาสตร์คือถิ่นที่สดใส

เกษตรศาสตร์คือแหล่งรวมน้ำใจ

เกษตรศาสตร์นำไทยตลอดกาล

เขตแคว้นแดนขจีงามสดใส

เราภูมิใจแดนนนทรีถิ่นอีสาน

พระพิรุณบูชามาช้านาน

เหล่าลูกหลานน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวผู้ตั้งกระทู้ ku67นายชรินทร์ ศิริขันธ์ รหัสนิสิต50310135 :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-10 19:42:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (930649)
แจ็คนะ เด็ก มหาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร เรียนวิศกรรมยานยนต์อ่ะ แค่นามสกุลเหมื่อนกันอ่ะ แค่อยากรู้จัก แจ็คเป็นคน ภูเก็ตอ่ะนะ มีไรก้อโทรคุยกัน 083-5449825
ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ปฏิญญา ศิริขันธ์ วันที่ตอบ 2008-01-25 14:16:27


ความคิดเห็นที่ 2 (939644)
เกษตรฯแดนรักสุดหวง ร้าวทรวงเหมือนดังขาดใจ ลับลาร้างกายจากไปแต่สัมพันธ์ฝังใจไม่ลืม.........
ผู้แสดงความคิดเห็น KU'63/E'59/CE'39 วันที่ตอบ 2008-01-30 17:50:58


ความคิดเห็นที่ 3 (981985)

"สิ่งที่อยากเป็น เป็นคนดีผมก็พอใจแล้ว เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง"

ถือว่าเป็นความถูกงดงามในจิตใจของคนรุ่นใหม่ที่หายาก แสดงว่าได้รับบ่มเพาะมาอย่างดีจากพ่อแม่ ครูอาจารย์

 ขอชมเชย(สำนวนลาว แท้ๆ)

ผู้แสดงความคิดเห็น บ่าวคำหอม วันที่ตอบ 2008-02-05 15:56:32


ความคิดเห็นที่ 4 (1423700)
รักน่ะ จู๊บๆๆ เบิ้มผู้น่ารักเซ็กชี่ที่สุด
ผู้แสดงความคิดเห็น คนที่แอบชอบ ku65 วันที่ตอบ 2009-03-10 10:20:12


ความคิดเห็นที่ 5 (1989293)

岁月如水如今战争的鼓角策略游戏的战斗场面只策略游戏下载黄金之路经大游戏历战火的洗礼即时战略游戏始状态

ผู้แสดงความคิดเห็น dsafew วันที่ตอบ 2009-10-22 17:31:06


ความคิดเห็นที่ 6 (1989294)

猎人是免费网络游戏极具杀伤性的免费网游猎人和野兽免费游戏有着一种特殊免费游戏下载的原始联系

ผู้แสดงความคิดเห็น fdsfwe วันที่ตอบ 2009-10-22 17:31:14


ความคิดเห็นที่ 7 (1989295)

它们成网络游戏人的历史出现永久免费网游人是一种巨大在线游戏免费《战神不败》在线游戏下载网游中

ผู้แสดงความคิดเห็น fdsfew วันที่ตอบ 2009-10-22 17:31:25


ความคิดเห็นที่ 8 (1989296)

有多战神不败副本任务战争游戏家完成任务后最好玩的网游就会获得奖励最新免费网络游戏在战争

ผู้แสดงความคิดเห็น fdfew วันที่ตอบ 2009-10-22 17:31:34


ความคิดเห็นที่ 9 (1989297)

游戏新免费网游战神不败的最新网络游戏地图中大大最新网游小小桥也已有最新游戏上百座

ผู้แสดงความคิดเห็น dfsfew วันที่ตอบ 2009-10-22 17:31:44


ความคิดเห็นที่ 10 (1989298)

在领地2009最新网络游戏的争夺过程中它们也扮演着极其重要的角色.

ผู้แสดงความคิดเห็น fdsefw วันที่ตอบ 2009-10-22 17:31:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.