ReadyPlanet.com


คุณคูรในดวงใจ


คุณคูรในดวงใจของข้าพเจ้า

 1.คุณคูร วราวุธ  เหมะทุลิน ท่านเป็นผุ้สอนวิชาสุขศึกษา สอนเรื่องการรักษาสุขภาพการจัดการดูแลตัวเอง  ทำให้ข้าพเจ้ารู้วิธีการดูแลตัเองจนถึงทุกวันนี้ และสอนให้เป็นคนดี

  2.คุณคูร เฉลียว  โสมงาม  ท่านเป็นผู้สอนวิชาสังคมศึกษา สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ติดตัวจนถึงทุกวันนี้ และสอนให้เป็นคนดี

  3.คุณคูร ศิริลักษณ์  โสมงาม  ท่านเป็นผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ เป็นคุณคูรที่ทำให้ข้าพเจ้า เข้าใจถึงภาษาต่างประเทศ

  4.คุณคูร เกรียงยนต์ ไชยยงศ์ ท่านเป็นผู้สอนวิชาศิลปศึกษา เป็นผู้ที่สอนการดำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ

  5.คุณคูร วรรณภา หงษ์ทอง ท่านเป็นผู้สอนวิชาฟิสิกส์ สอนให้สามารถเข้าแก่ไขโจทย์ปัญหาต่างได้ และเข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้ผู้ตั้งกระทู้ ku นัฐพล แสนสุข รหัสนิสิต49310980 เสาร์บ่าย :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-10 02:06:12


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.