ReadyPlanet.com


อีก5ปีขยะจะล้นเมืองสกลนครมีเงิน6ล้านบาท จะทำอย่างไร?
ผู้ตั้งกระทู้ KU_MAN :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-20 15:19:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (398431)

1.จัดงบซื้อถังขยะตามประเภท
1.1ถังขยะสีเขียว
ใช้กับขยะประเภทชีวภาพอินทรีย์สารต่างๆ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ ตลอดจนขยะอื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้
1.2ถังขยะสีน้ำเงิน ใช้กับขยะประเภท Recycle หมายถึง ขยะที่นำไปแปรสภาพด้วยกรรมวิธีต่างๆ แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษโลหะ ต่าง ๆ ฯลฯ
1.3ถังขยะสีแดง ใช้กับขยะอันตรายประเภทสารเคมี ขยะปนเปื้อนต่างๆ เช่น กระป๋องสี กรด ด่าง ถ่านไฟฉาย กล่องโฟม หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่ สารปรอท ฯลฯ ขยะเหล่านี้เป็นขยะอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต้องทิ้งขยะให้ถูกประเภท และปิดฝาให้มิดชิดป้องกันมิให้น้ำเข้า เพราะน้ำอาจทำให้เกิดปฏิกริยาเคมีในถังขยะ
รณรงค์ประชากร ในหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้รับทราบ โดยวิธีการต่างๆ โดยการอธิบาย ผลดีผลเสีย และวัตถุประสงค์ของการที่ต้องแบ่งแยกขยะ และนำไปปฏิบัติต่อไป และจัดให้ 5 หลังคาเรือนต่อถังขยะ 1 ชุดซึ่งแต่ละหลังคาเรือนต้องร่วมกันรับผิดชอบ หากถังขยะสูญหาย หรือสามารถนำถังขยะเก่ามาแลกถังขยะใหม่ที่เสียหายจากการใช้งาน
งบสำหรับสั่งทำถังขยะพร้อมนำส่งประมาณ 500,000 บาท

2.จัดงบสั่งซื้อรถขนขยะ(มือสอง) โดยการจัดรถขนขยะแบ่งเป็น 3 แบบ ตามประเภทของขยะ และรถขนขยะก็จะนำขยะเหล่านั้นส่งไปกำจัดตามประเภทของขยะดังจะได้กล่าวต่อไป
งบสำหรับซื้อรถขนขยะมือสองประมาณ 3,000,000 บาท
3.จัดงบทำแหล่งกำจัดขยะ โดยแยกตามประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1
ขยะชีวภาพ ทำการขุดหลุมตามระยะที่ถูกต้อง สำหรับทิ้งขยะที่มาจากถังขยะสีเขียวแล้วทิ้งไว้ตามธรรมชาติเพื่อจะได้แปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักแล้วนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกร
3.2ขยะRecycle ต้องทำการสร้างโรงเรือนสำหรับจัดเก็บตามชนิดของขยะ เช่น ขยะประเภทพลาสติกต่าง ๆ ต้องทำการจัดสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บรวบรวมขยะเมื่อได้ประมาณที่มากพอสมควรก็นำส่งโรงงานฉีกพลาสติกต่อไปขยะประเภทเศษกระดาษ ต้องทำการจัดสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บรวบรวมขยะเมื่อได้ประมาณมาก ๆก็นำส่งโรงงานฟอกกระดาษต่อไป ขยะประเภทเศษแก้ว ต้องจัดซื้อเครื่องบด เพื่อบดเศษแก้วให้ละเอียดแล้วนำส่งโรงงานทำกระจก
3.3 ขยะสารเคมีและขยะปนเปื้อน ทำการขุดหลุมตามระยะที่ถูกต้อง นำขยะไปทิ้งแล้วนำดินกลบให้
ขยะอันตรายสลายไป
งบสำหรับจัดทำแหล่งกำจัดขยะประมาณ 2,500,000 บาท
รายได้จากการขายขยะต่าง ๆ นำมาเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

 

 

 


 


 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น KU_ภูวิศร์ กาญจนจันดา 48312631 วันที่ตอบ 2006-06-20 15:52:20


ความคิดเห็นที่ 2 (398518)

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นที่1 แต่ขอเพิ่มเติมด้วยครับ

ข้อ1.ถังขยะที่ซื้อขนาดไม่ต้องใหญ่มาก ประมาณใบละ 20 ลิตร(เพื่อความประหยัดและสะดวกในการขนย้าย)แล้วมอบให้แต่ละครัวเรือนเก็บรักษาเองไม่ต้องวางไว้ข้างถนน (เกิดถนนปลอดถังขยะทันที)แต่มอบให้แค่ครั้งเดียวถ้าแตกเสียหายให้ซื้อมาแทนเอง การจัดเก็บให้เทศบาลกำหนดเวลาให้แน่นอนเพื่อให้แต่ละบ้านเอาออกมาวางไว้

ข้อ 2.OK ครับ

ข้อ 3.ขยะชีวภาพ(ขยะอินทรีย์เข้าโรงงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯจะมาสร้างให้

ขยะRecycle OKครับ

ขยะ 3.3 ไปฝังกลบที่บ่อขยะบ้านคำผักแพว

ผู้แสดงความคิดเห็น chiang วันที่ตอบ 2006-06-21 07:51:23


ความคิดเห็นที่ 3 (398535)
บ้านไหนให้ความร่วมมือดี ครบ 12 เดือน ประกาศเกียรติคุณในวารสารเทศบาล และลดค่าเก็บขยะสำหรับเดือนถัดไปถ้าทำไม่ดี นับหนึ่งใหม่ จนครบ 12 เดือน ถึงลดค่าเก็บขยะให้อีก
ผู้แสดงความคิดเห็น คนสกล วันที่ตอบ 2006-06-21 09:08:20


ความคิดเห็นที่ 4 (398536)

ผมขอชมเชยในความคิดของ  ท่านที่ออกความเห็นที่  1  ช่างเยี่ยมยอดดีแท้  ขอคารวะ  1  จอก  เอ๊ย  1  เหยือก  วันไหนว่าง  ๆ  น่าจะมาประชุมกับกลุ่มดี๊ดีที่โรงแรมดุสิต  ทุกวันพฤหัส  เวลา  1  ทุ่ม  นะครับ  จะเลี้ยงช้างสด  3  ตัว  เด้อ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ่ย ตองห้า วันที่ตอบ 2006-06-21 09:19:11


ความคิดเห็นที่ 5 (398974)

เห็นด้วยค่ะ

ถ้าเมืองไทยเรามีคนที่มีความเห็นดีๆ อย่างนี้ บ้านเมืองคงจะสะอาดไร้มลภาวะ และน่าอยู่  เริ่มโครงการเมื่อไหร่บอกด้วยนะ ขอชมเชยกับความคิดเห็นที่1 ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักเมืองสกลฯ วันที่ตอบ 2006-06-23 13:50:50


ความคิดเห็นที่ 6 (399032)
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความเห็นที่ 1  ถูกต้องนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ใหญ่น้อย ๆ วันที่ตอบ 2006-06-23 21:33:48


ความคิดเห็นที่ 7 (399033)
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม แล้วก็เยี่ยม ขอฟันธง!
ผู้แสดงความคิดเห็น ตอง 999 วันที่ตอบ 2006-06-23 21:37:54


ความคิดเห็นที่ 8 (399450)

เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม แล้วก็เยี่ยม ขอฟัน เสาธง!

อิอิอิอิอิอิอิๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตอง 555 วันที่ตอบ 2006-06-26 15:17:04


ความคิดเห็นที่ 9 (2083814)

 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา100%โดยนำความร้อมมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ การเผาแบบไร้ควัน ไร้กลิ่น ไร้มลพิษแถมทางหน่วยงานที่ทำนอกจากจะได้กำจัดขยะที่ก่อมลพิษแล้ก็ยังจะได้กำไรจากการขายไฟฟ้าเดือนละหลายล้านบาทอีกต่างหาก ดีจริงๆ สนใจข้อมูล ติดต่อ kamolhg@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น kamol (kamolhg-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-18 15:55:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.