ReadyPlanet.com


ถ้าหากคุณมีรายได้ 10 ล้านคุณจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมสกลนครด้วยวิธีใดอย่างไรทำไม


ku นางสาวขวัญจิต   ภูงามผา   48310874   ถ้าหากข้าพเจ้ามีรายได้ 10 ล้านบาท โดยความคิดของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดสกลนครที่ต้องการและคาดแคลนทุนทรัพย์

              ประการที่หนึ่งข้าพเจ้าอยากที่จะนำเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดจังหวัดสกลนครเพราะบุคคลเหล่านั้นถือเป็นบุคคลที่ด้อยโอกาสแต่มีใจที่จะสู้ชีวิตและมีความอดทนและบุคคลเหล่านั้นยังมีความสามารถรอบด้านมากกว่าคนปกติด้วยซำไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงที่จะนำเงินไปบริจาคให้กับบุคคลเหล่านั้นเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไป

               ประการที่สองข้าพเจ้าอยากจะนำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างโรงเรียนเด็กอนุบาลในพื้นที่ที่ขาดแคลนเพราะจะได้สร้างเด็กให้มีการเรียนรู้ใหม่ๆ และได้รู้จักการใช้ชีวิตกับเพื่อน   ดังนั้นข้าพเจ้าหวังไว้ว่าในอนาคตจะทำให้เด็กเหล่านั้นมีความรู้และสามารถอยู่กับเพื่อนได้อย่างมีความสุขและเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้กับสังคมและสามารถนำความรู้ที่มีกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญต่อไปผู้ตั้งกระทู้ ku นางสาวขวัยจิต ภูงามผา 48310874 :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 20:48:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400446)

หากข้าเจ้ามีเงินเดือน  10  ล้านบาทต่อเดือนข้าพเจ้าจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมของจังหวัดสกลนคร

          หากข้าพเจ้ามีเงินเดือน  10  ล้านบาทต่อเดือนข้าพเจ้าจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมของจังหวัดสกลนคร  โดยการจัดการเป็นส่วนๆดังนี้

เรื่องทุนการศึกษา

ข้าพเจ้าจะแบ่งเงินจำนวน  50000  บาท  ต่อปีให้กับบุคคลที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลนตามชุมชน  หมู่บ้านโดยจัดสรรงบจำนวนเงินส่วนนี้ให้กับโรงเรียนแต่ล่ะแห่งโดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลติดตามและก็ออกพบเด็กที่ขาดแลนตามชุมชนด้วยตัวของข้าพเจ้าเองและก็จะขอให้ผู้นำหมู่บ้านและก็ครูอาจารย์มีส่วนร่วมร่วมกันกับข้าพเจ้าในการดำเนินการจัดสรรงบส่วนนี้เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าในการออกเยี่ยมพบเด็กในที่มีคุณบัติที่เหมาะสมในการที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้น  เพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าคนที่เรียนดีมีมากแต่ขาดแคลนทุนในการศึกษาต่อคนเหล่านั้นจึงต้องการในจุดนี้มากถ้าหากบุคคลเหล่านั้นได้ทุนการศึกษานี้  ก็จะมีอีกหลายชีวิตที่จะดีขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาของบุคคลนั้นเองก็จะช่วยในการแบ่งเบาภาระในจุดนี้ลง

                เรื่องสวัสดิการของคนสูงอายุ      

ข้าพเจ้าจะให้ทุนกับโรงพยาบาลเพื่อเป็นสวัสดิการในการรักษาคนสูงอายุ  คนสูงอายุเป็นคนที่เราต้องใส่ใจมากที่สุดเพราะพวกเขาเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วพอแก่ชราลงพวกเราผู้ที่สานต่อในจุดนี้ก็ต้องดูแลเพราะบางครั้งในการทำงานเราอาจเจอปัญหาในการทำงานเราก็จะสามารถไปขอคำปรึกษาจากบุคคลเหล่านี้ได้เพราะว่าท่านได้ผ่านปัญหาเหล่านี้มาแล้ว   ท่านอาจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้

                เรื่องการทำนุบำรุงวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปแต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเป็นสังคมที่มีประเพณีวัฒนธรรมมายาวนานในส่วนนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจมีสติมีสมาธิมีความสงบในจิตใจขึ้นมาได้เพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเราต้องช่วยกันดูแล

                เรื่องสวัสดิการของคนพิการ

เราผู้มีอันจะกินผู้ที่ทำงานได้ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้   เราจะต้องดูแลบุคคลพิการซึ่งพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย  พวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดมาเป็นเช่นนี้  แต่เมื่อเขาเกิดมาแล้ว  พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ต้องดูแลเขา   เมื่อเรามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเขา

ผู้แสดงความคิดเห็น ku นายมนตรี ศรฤทธิ์ 48312656 วันที่ตอบ 2006-07-02 12:43:52


ความคิดเห็นที่ 2 (400755)

ด้วยวิธี  เอาไปลงทุนทางการเมือง ในอปท.ต่างๆเช่นเทศบาล, อบต.

ด้วยการ  ซื้อตัวนายกอบต.เมื่อได้อำนาจแล้วก็พัฒนาตำบลให้ดูดี ดูแปลก โดยใช้หลักการตลาด พร้อมโครงการแจกแถมแบบประชานิยม

เพื่อ(ผลที่คาดจะได้รับ)  ถอนทุนคืนพร้อมกำไร โดยเอาอำนาจหน้าที่ในอปท.เอื้อประโยชน์แก่ตัวเองและญาติมิตร ส่วนการกิน%ให้นายกอบต.เทศมนตรี แบ่งปันกันเอาเอง อย่างนี้เราไม่ต้องไปเสี่ยงคุก แถมพวกพรรคการเมือง สส. อบจ.ก็ต้องเกรงกลัวเรา ก็จะเอื้อให้เราแสวงหาช่องทางหากินได้อีกมากมาย........อิ อิ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม้วไง วันที่ตอบ 2006-07-04 09:02:41


ความคิดเห็นที่ 3 (400785)
อย่าเอาเรื่องการเมืองมายุ่งเลยครับ  คิดที่สร้างสรรค์ดีกว่า  ขอร้อง
ผู้แสดงความคิดเห็น ku man วันที่ตอบ 2006-07-04 10:57:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.