ReadyPlanet.com


ถ้าคุณมีรายได้ 10 ล้านบาทต่อเดือนคุณจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้วยวิธีใด


ถ้าผมมีเงิน   10 ล้านบาทต่อเดือน  ผมคงจะจ้างนักการจัดการให้มาดูแลเงินและจัดสันปันส่วนให้เหมาะสมกับเงิน ที่ผม   ผมจะแบ่งทำกิจกรรมต่อชุมชนที่ผมอาศัยอยู่   ให้เกิดประโยชน์ที่สุด  คุณอาจมี คำถามว่าทำไมผมต้องไปจ้าง   นักการจัดการเงิน

มายุ่งเกี่ยวกับเงินของผม  คุณอาจจะมองมันว่าอาจเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี   ผมขอบอกคุณว่า คุณคิดผิดมากๆ   คุณคงมองข้ามจุดสำคัญ จุดเล็กเพียงจุดหนึ่ง  คือ คุณเงินที่ให้พวกเขาเพื่อไปพัฒนาไปชุมชนและส่งเสริมอาชีพในแต่ละครั้ง มันหายไปไหน

ไปไหนหมด ทำไมพวกเขายังต้องการเงินที่เรา  นำไปให้เขาเพื่อพัฒนาชุมชนและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อยู่เสมอๆ

ผมคิดว่าถ้าผม มีเงินเดือน เดือนละ 10 ล้าน จริง ผมคงต้องจ้าง

นักการจักการเพื่อบริหารเงินผมจริงๆ เพื่อให้ชุมชนและสิ่งที่ส่งเสริม กิจกรรมดีๆ ในท้องถิ่นได้มั่นคง เช่น  ผมอยากจะไปพัฒนา ท้องถิ่น ที่เป็นชนบทแถวอำเภอ คืออำเภอสตึก   ห่างออกไปหลาย10 กิโลเมตร มีหมู่บ้านหนึ่งที่ขาด ทั้งโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมในหมู่บ้านเอง คือหมู่บ้าน หัวฝาย ผมอยากจะไป ส่งเสริมเรื่อง อาชีพ  สาธารณสุข   การศึกษา    อันดับแรกจะให้มีการประชาสัมพันที่  ทำให้ชาวบ้านรู้จักประกอบ อาชีพที่จะ  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้    และจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนให้  และตั้งโรงเรียนให้เพื่อเด็กที่ไม่มีโรงเรียน เรียนหนังสือ   เพราะเดิน หรือปั่นรถจักยานไปเรียนถึง 15 กิโล

และให้ทราบและรู้เรียนสุภาพอนามัยในหมู่บ้านนี้อาจเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของผมที่มีต่อชุมชนและท้องถิ่นของผมผู้ตั้งกระทู้ KU_นายวิชญ์วริน เนตรรักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 19:42:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400288)

ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ  10  ล้านบาทต่อเดือน  คุณจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมสกลนครด้วยวิธีใด

 

          ในชีวิตปัจจุบันไม่มีสิ่งไหนที่จะสำคัญเท่ากับการศึกษา  เพราะการศึกษาสร้างคน  สร้างอนาคต ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ศึกษา แต่มีอีกหลายคนที่ต้องการอยากจะเรียนต่อ อยากจะศึกษาต่อเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะไปทำงานหาเงิน  แต่พวกเขาไม่มีโอกาส  เนื่องด้วยขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

                ถ้าเกิดว่าข้าพเจ้านั้นมีรายได้เดือนละ 10  ล้านบาทต่อเดือนสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำที่สุดก็คือส่งเสริมให้คนที่ขาดโอกาสที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษา  เพราะข้าพเจ้าอยากจะเห็นเด็กวัยนี้ได้มีโอกาสเรียน  เหมือนกับที่ตัวข้าพเจ้าก็มีโอกาสเช่นกัน  ด้วยการจัดตั้งโครงการ ๆ หนึ่งขึ้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครสัก  2  แห่งที่ตัวข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษายังไม่ทั่วถึง  โดยโครงนี้มีเพื่อช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เรียนอยู่ระหว่างประถมศึกษา 1  -  6  โดยข้าพเจ้าจะบริจาคเงินเดือนของข้าพเจ้าให้เป็นรายเดือน  ให้โรงเรียนละ  2  ล้านบาทต่อเดือน และขอรับบริจาคจากคนบุคคลอื่นด้วย ข้าพเจ้าก็จะเหลือเงินประมาณ  6  ล้านบาทต่อเดือน  และสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะทำอีกก็คือ  การได้ช่วยเหลือคนแก่คนชราที่ไม่มีคนเลี้ยงดู  และไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว  ที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร  โดยการสำรวจว่ามีกี่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละกี่ครอบครัวที่มีคนชราที่ยากจนและไม่มีคนเลี้ยงดู  โดยจะใช้งบประมาณทั้งหมด  4  ล้านบาทต่อเดือน  และจะจัดสรรให้ครอบครัวละเท่า ๆ กัน  ที่พอจะช่วยเหลือได้และจะขอรับบริจาคเพิ่มเติมจากประชาชนทั่วไปโดยการตั้งศูนย์บริจาคสักแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร  ข้าพเจ้าก็จะเหลือเงินเดือน ๆ ละ 2  ล้านบาท  เงินส่วนนี้ข้าพเจ้าจะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำรองของทั้ง  2  โครงการ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ku นราศักดิ์ กากะทุม 48310999 วว.ไฟฟ้า วันที่ตอบ 2006-07-01 00:36:32


ความคิดเห็นที่ 2 (400289)

ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ 10 ล้านบาทคุณจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมสกลนครด้วยวิธีใด

 

บุคคลย่อมแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา จิตใจ ความคิด หรือแม้แต่ฐานะความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของการแบ่งชนชั้นในสังคมในอดีต แม้ระบบชนชั้นจะถูกยกเลิกไปนานแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าระบบชนชั้นยังมีอยู่ โดยอยู่ในรูปของระบบชนชั้นทางเศรษฐกิจหรือชนชั้นคนรวย คนจน  คนในสังคมปัจจุบันส่วนมากวัดค่าของคนด้วยฐานะทางการเงิน เพราะเงินเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในปัจจุบันอาจพูดได้ว่า เงินแลกได้ทุกอย่าง ดังนั้นคนส่วนมากจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อสร้างฐานะทางสังคมและสร้างความสุขของตน แต่ผู้ที่มีเงินมากๆจะรู้ถึงความทุกข์ยากสักกี่คน?  

 หากข้าพเจ้ามีรายได้เดือนละ 10 ล้านบาท ข้าพเจ้าอยากจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของผู้ยากไร้โดยเงิน 10 ล้านบาทนั้นข้าพเจ้าจะแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายตลอดเดือนของข้าพเจ้า ส่วนที่สองจะเก็บไว้เป็นเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนที่สามมอบให้พ่อแม่ และส่วนที่สี่สำคัญที่สุดคือใช้ในการพัฒนาสังคมของผู้ยากไร้เพื่อให้บุคคลเหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดตั้งกองทุนของผู้ยากไร้ซึ่งใช้ในการช่วยเหลือไนด้านต่างๆ เช่น  การส่งเสริมให้เกิดการมีงานเพื่อให้ผู้ยากไร้สามารถพึ่งตนเองได้และยังส่งเสริมด้านการศึกษาคือให้เป็นทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนห้องสมุดหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆทางการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาสังคมนี้แม้จะเป็นจุดเล็กๆในสังคมแต่ก็มีความหวังว่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้ยากไร้อย่างมากทั้งนี้การพัฒนาสังคมไม่สามารถจะทำได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตให้ขึ้นบ้าง

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ 10 ล้านบาทคุณจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมสกลนครด้วยวิธีใด

 

บุคคลย่อมแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา จิตใจ ความคิด หรือแม้แต่ฐานะความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของการแบ่งชนชั้นในสังคมในอดีต แม้ระบบชนชั้นจะถูกยกเลิกไปนานแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าระบบชนชั้นยังมีอยู่ โดยอยู่ในรูปของระบบชนชั้นทางเศรษฐกิจหรือชนชั้นคนรวย คนจน  คนในสังคมปัจจุบันส่วนมากวัดค่าของคนด้วยฐานะทางการเงิน เพราะเงินเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในปัจจุบันอาจพูดได้ว่า เงินแลกได้ทุกอย่าง ดังนั้นคนส่วนมากจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อสร้างฐานะทางสังคมและสร้างความสุขของตน แต่ผู้ที่มีเงินมากๆจะรู้ถึงความทุกข์ยากสักกี่คน?  

 หากข้าพเจ้ามีรายได้เดือนละ 10 ล้านบาท ข้าพเจ้าอยากจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของผู้ยากไร้โดยเงิน 10 ล้านบาทนั้นข้าพเจ้าจะแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายตลอดเดือนของข้าพเจ้า ส่วนที่สองจะเก็บไว้เป็นเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนที่สามมอบให้พ่อแม่ และส่วนที่สี่สำคัญที่สุดคือใช้ในการพัฒนาสังคมของผู้ยากไร้เพื่อให้บุคคลเหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดตั้งกองทุนของผู้ยากไร้ซึ่งใช้ในการช่วยเหลือไนด้านต่างๆ เช่น  การส่งเสริมให้เกิดการมีงานเพื่อให้ผู้ยากไร้สามารถพึ่งตนเองได้และยังส่งเสริมด้านการศึกษาคือให้เป็นทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนห้องสมุดหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆทางการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาสังคมนี้แม้จะเป็นจุดเล็กๆในสังคมแต่ก็มีความหวังว่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้ยากไร้อย่างมากทั้งนี้การพัฒนาสังคมไม่สามารถจะทำได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตให้ขึ้นบ้าง

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ  10  ล้านบาทต่อเดือน  คุณจะแบ่งทำกิจกรรมตอบแทนสังคมสกลนครด้วยวิธีใด

 

          ในชีวิตปัจจุบันไม่มีสิ่งไหนที่จะสำคัญเท่ากับการศึกษา  เพราะการศึกษาสร้างคน  สร้างอนาคต ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ศึกษา แต่มีอีกหลายคนที่ต้องการอยากจะเรียนต่อ อยากจะศึกษาต่อเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะไปทำงานหาเงิน  แต่พวกเขาไม่มีโอกาส  เนื่องด้วยขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

                ถ้าเกิดว่าข้าพเจ้านั้นมีรายได้เดือนละ 10  ล้านบาทต่อเดือนสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำที่สุดก็คือส่งเสริมให้คนที่ขาดโอกาสที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษา  เพราะข้าพเจ้าอยากจะเห็นเด็กวัยนี้ได้มีโอกาสเรียน  เหมือนกับที่ตัวข้าพเจ้าก็มีโอกาสเช่นกัน  ด้วยการจัดตั้งโครงการ ๆ หนึ่งขึ้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครสัก  2  แห่งที่ตัวข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษายังไม่ทั่วถึง  โดยโครงนี้มีเพื่อช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เรียนอยู่ระหว่างประถมศึกษา 1  -  6  โดยข้าพเจ้าจะบริจาคเงินเดือนของข้าพเจ้าให้เป็นรายเดือน  ให้โรงเรียนละ  2  ล้านบาทต่อเดือน และขอรับบริจาคจากคนบุคคลอื่นด้วย ข้าพเจ้าก็จะเหลือเงินประมาณ  6  ล้านบาทต่อเดือน  และสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะทำอีกก็คือ  การได้ช่วยเหลือคนแก่คนชราที่ไม่มีคนเลี้ยงดู  และไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว  ที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร  โดยการสำรวจว่ามีกี่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละกี่ครอบครัวที่มีคนชราที่ยากจนและไม่มีคนเลี้ยงดู  โดยจะใช้งบประมาณทั้งหมด  4  ล้านบาทต่อเดือน  และจะจัดสรรให้ครอบครัวละเท่า ๆ กัน  ที่พอจะช่วยเหลือได้และจะขอรับบริจาคเพิ่มเติมจากประชาชนทั่วไปโดยการตั้งศูนย์บริจาคสักแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร  ข้าพเจ้าก็จะเหลือเงินเดือน ๆ ละ 2  ล้านบาท  เงินส่วนนี้ข้าพเจ้าจะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำรองของทั้ง  2  โครงการ 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ku นพรัตน์ ไชยเพชร 48310981 วันที่ตอบ 2006-07-01 00:38:35


ความคิดเห็นที่ 3 (3877614)

สวัสดีผู้รับ

ผม Sir.Harry Watson วัตสันผู้อำนวยการทั่วไปของการเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างประเทศของผู้ให้กู้สินเชื่อที่ลงทะเบียนและได้รับการรับรองที่นี่ในสหรัฐอเมริกา ฉันให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ถึงผู้ที่อยู่ในความต้องการของ Loan.We ให้ออกทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ Loans.We ให้ออกสินเชื่อบุคคลในช่วง $ 1,000.00 ถึง $ 100,000.00 ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจจะได้รับจากช่วงของ $ 100,000.00 ไป คน $ 100,000,000.00.interested ควรติดต่อเราผ่านทาง email: (lnk.srv001@gmail.com)

ข้อมูลแรกที่จำเป็น

ชื่อเต็ม ....................................
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล ............................
ประเทศ ...........................................
ที่อยู่ ......................................
สถานะ ..............................
อายุ .............................................
คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ .......................
สถานะ .................................
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น .....................................
ระยะเวลาเงินกู้ .................................
อาชีพ ....................................
รายได้ต่อเดือน .............................

ยินดีที่รอคอยการตอบสนองรวดเร็วของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
Sir.Harry Watson
ผู้บริหารสูงสุด. เชื่อมโยงหน่วยงานทางการเงิน

ผู้สนใจควรติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การตอบสนองอย่างรวดเร็วตอบกลับอีเมลนี้ EMAIL.via (lnk.srv001@gmail.com)

ผู้แสดงความคิดเห็น คุ2ใิnฮ[ฝ1dG วันที่ตอบ 2015-10-01 04:42:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.