ReadyPlanet.com


ถ้าคุณเป็นนายกเทศมนตรี มีเงิน 6 ล้านบาท คุณจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองสกลนครอย่างไร


         จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าและ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และปัญหาที่สำคัญในขณะนี้คือ ปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้แก่เทศบาลเมืองสกลนครพอสมควร ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี คิดว่าควรเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะนานวันจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนขยะเพิ่มมากขึ้น ก่อนอื่นขอพูดถึงปัญหาหลักหรือสาเหตุของการเพิ่มจำนวนขยะนั่นก็คือ

1.การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว

2.เมืองอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

3.ประชาชนมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น

4.การทำงานไม่เป็นระบบที่แน่นอน หรืออาจถืออได้ว่าไม่ค่อย เอาจริงเอาจัง กับเรื่องนี้

จากปัญหาที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นปัญหาพื้นฐานของประชากรทุกคนที่ควรมีจิตสำนึก

จากโครงการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะเปียก และมีงบประมาณเข้ามาเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาทนั้น สำหรับเงินในตัวนี้ ก่อนอื่นเราต้องแก้ปัญหาของประชากรทั่วไป นั่นก็คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนที่ไม่ได้เรียน คนเฒ่าคนแก่ ตลอดจนเด็ก จัดทีมงานออกสำเร็จประชากรว่าการกำจัดขยะนั่นส่วนมากเขาทำกันอย่างไร เราควรเข้าไปแนะนำการกำจัดขยะให้ถูกวิธี ผู้อบรมสามารถบอกผู้เข้าอบรมเกี่ยวกังการคัดแยกขยะว่ามีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ

1.ขยะเปียก สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้

2.ขยะแห้ง เราสามารถนำมา ดัดแปลงแล้วใช้งานได้

3.ขยะที่มีพิษ เราควรแยกทำลายต่างหาก

จากที่กล่าวมานี้ผลดีของการคัดแยกขยะคือสามารถลดปริมาณขยะได้ ในบางส่วน ถ้าประชาชนทุกครอบครัวหันมาปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ ลดความเห็นแก่ตัวลง ปริมาณขยะก็จะลดลง

     เมื่ออบรมเสร็จ วิทยากรก็จะแจกถุงแยกขยะให้แต่ละบ้านเรือนเพื่อเป็นตัวอย่าง และเทศมนตรีก็จะจัดซื้อถังขยะ ให้แก่ประชาชน สำหรับในเขตเทศบาลเมืองนั้น ก่อนอื่นต้องรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณชน เมื่อทุกคนเห็นป้ายก็จะพอมีจิตสำนึกบ้าง จากนั้นเพิ่มจำนวนถังขยะ ให้เป็นจุดละ 3 ถัง มีขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะมีพิษ

  สำหรับสถานศึกษานั้นก็น่าจะมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ โดยการจัดงบประมาณให้แก่สถานศึกษา เพื่อจัดทำโครงการธนาคารขยะ เพราะอีกสาเหตุที่ทำให้ขยะจะล้นเมืองล้วนมาจากนักเรียน นักศึกษาทั้งนั้น

ส่วนงบประมาณที่เหลือนั้น ในส่วนหนึ่งอาจนำมาเป็นรางวัลในการประกวดชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ

และงบประมาณสุดท้ายที่เหลืออยู่ ก็นำมาทำโรงงานกำจัดขยะแห้ง ในส่วนที่ไม่สามารถดัดแปลงมาใช้อีกได้ การทำทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ผลนั้น ย่อมล้วนมาจากประชาชนทุกคน ทุกระดับชั้นร่วมมือแก้ปัญหาช่วยกัน บ้านเมืองจะสะอาดได้ อยู่ที่มือของเรา ชาวสกลนครทุกคนผู้ตั้งกระทู้ ku นางสาวบัวคำ ทาระชัย :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 15:14:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400753)

ด้วยวิธี  เอาไปลงทุนทางการเมือง ในอปท.ต่างๆเช่นเทศบาล, อบต.

ด้วยการ  ซื้อตัวนายกอบต.เมื่อได้อำนาจแล้วก็พัฒนาตำบลให้ดูดี ดูแปลก โดยใช้หลักการตลาด พร้อมโครงการแจกแถมแบบประชานิยม

เพื่อ(ผลที่คาดจะได้รับ)  ถอนทุนคืนพร้อมกำไร โดยเอาอำนาจหน้าที่ในอปท.เอื้อประโยชน์แก่ตัวเองและญาติมิตร ส่วนการกิน%ให้นายกอบต.เทศมนตรี แบ่งปันกันเอาเอง อย่างนี้เราไม่ต้องไปเสี่ยงคุก แถมพวกพรรคการเมือง สส. อบจ.ก็ต้องเกรงกลัวเรา ก็จะเอื้อให้เราแสวงหาช่องทางหากินได้อีกมากมาย........อิ อิ


ผู้แสดงความคิดเห็น แม้วน้อย วันที่ตอบ 2006-07-04 09:01:31


ความคิดเห็นที่ 2 (400760)

ต้องใช้นโยบายประชานิยมตามแบบรัฐบาลทักษิณ

เอาไปซื้อถังขยะแจกทุกครัวเรือน

และซื้อรถขนขยะเพิ่ม

และก็หัก%ค่าถัง ค่ารถ สบายบรื่อ....อิ อิ อิ


ผู้แสดงความคิดเห็น โคตรหน้าเหลี่ยม วันที่ตอบ 2006-07-04 09:09:04


ความคิดเห็นที่ 3 (435335)
ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. ขยะอินทรีย์(เศษอาหาร ผัก ใบไม้ ฯลฯ) 2. ขยะรีไซเคิล (กระดาษ เหล็ก พลาสติก ฯลฯ) 3. ขยะพิษ (กระป๋องสารเคมี หลอดไฟ ฯลฯ) 4. ขยะทั่วไป(เศษหิน ปูน ผ้า ฯลฯ)
ผู้แสดงความคิดเห็น 44 วันที่ตอบ 2006-10-17 10:54:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.