ReadyPlanet.com


ถ้าคุณเป็นนายกเทศมนตรี มีเงินอย่าง 6 ล้าน คุณจะแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองในอนาคตอย่างไร


ถ้าข้าพเจ้าเป็นนายกเทศมนตรีข้าพเจ้าจะจัดทำโครงการต่างๆขึ้น!

1.โครงการรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครรักษาความสะอาดภายในบ้านและภานในชุมชน รู้จักแยกขยะประเภทต่างๆออกจากกัน โดยจะจัดให้มีการประกวดบ้านที่น่าอยู่และชุมชนสะอาดตาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครหันมาดูแลบ้านและชุมชนของตนเอง

2.จัดโครงการแนะนำการให้ความรู้เรือ่งการนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำมารีไซเคิลเพื่อจะใช้ได้อีก โดยจัดให้มีนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้นำชุมชนแต่ละชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนเหล่านั้นได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแผ่แก่ชาวชุมชนของตนเอง

3.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ ทำสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพิ่มอีกโดยการปลูกต้นไม้นั้นจะให้ผู้นำชุมชนไปรับต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะได้นำมาให้ชาวชุมชนได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ซึ่งยังจะเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชาวชุมชนมีความรักและเอาใจใส่ในต้นไม้ของชุมชนของตนเอง   ส่วนสึกของความรู้สึกของข้าพเจ้ายังหวังว่าการที่ชาวชุมชนปลูกต้นไม้จะทำให้ชาวชุมชนแต่ละชุมชนมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรือ่งสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่จะจัดทำเพิ่มนั้นต้องสำรวจพื้นที่และจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไปผู้ตั้งกระทู้ (KU ปุริม เรณู 48312599) :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 13:33:02


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400761)

ต้องใช้นโยบายประชานิยมตามแบบรัฐบาลทักษิณ

เอาไปซื้อถังขยะแจกทุกครัวเรือน

และซื้อรถขนขยะเพิ่ม

และก็หัก%ค่าถัง ค่ารถ สบายบรื่อ....อิ อิ อิ


ผู้แสดงความคิดเห็น โจรหน้าเหลี่ยม วันที่ตอบ 2006-07-04 09:10:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.