ReadyPlanet.com


อีก5ปีขยะจะล้นเมืองสกลนครมีเงิน6ล้านบาท จะทำอย่างไร?


 ผู้ตั้งกระทู้ KU_ภูวิศร์ กาญจนจันดา 48312631 :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 12:20:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400152)

1.จัดงบซื้อถังขยะตามประเภท
1.1ถังขยะสีเขียว
ใช้กับขยะประเภทชีวภาพอินทรีย์สารต่างๆ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ ตลอดจนขยะอื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้
1.2ถังขยะสีน้ำเงิน ใช้กับขยะประเภท Recycle หมายถึง ขยะที่นำไปแปรสภาพด้วยกรรมวิธีต่างๆ แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษโลหะ ต่าง ๆ ฯลฯ
1.3ถังขยะสีแดง ใช้กับขยะอันตรายประเภทสารเคมี ขยะปนเปื้อนต่างๆ เช่น กระป๋องสี กรด ด่าง ถ่านไฟฉาย กล่องโฟม หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่ สารปรอท ฯลฯ ขยะเหล่านี้เป็นขยะอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต้องทิ้งขยะให้ถูกประเภท และปิดฝาให้มิดชิดป้องกันมิให้น้ำเข้า เพราะน้ำอาจทำให้เกิดปฏิกริยาเคมีในถังขยะ
รณรงค์ประชากร ในหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้รับทราบ โดยวิธีการต่างๆ โดยการอธิบาย ผลดีผลเสีย และวัตถุประสงค์ของการที่ต้องแบ่งแยกขยะ และนำไปปฏิบัติต่อไป และจัดให้ 5 หลังคาเรือนต่อถังขยะ 1 ชุดซึ่งแต่ละหลังคาเรือนต้องร่วมกันรับผิดชอบ หากถังขยะสูญหาย หรือสามารถนำถังขยะเก่ามาแลกถังขยะใหม่ที่เสียหายจากการใช้งาน
งบสำหรับสั่งทำถังขยะพร้อมนำส่งประมาณ 500,000 บาท

2.จัดงบสั่งซื้อรถขนขยะ(มือสอง) โดยการจัดรถขนขยะแบ่งเป็น 3 แบบ ตามประเภทของขยะ และรถขนขยะก็จะนำขยะเหล่านั้นส่งไปกำจัดตามประเภทของขยะดังจะได้กล่าวต่อไป
งบสำหรับซื้อรถขนขยะมือสองประมาณ 3,000,000 บาท
3.จัดงบทำแหล่งกำจัดขยะ โดยแยกตามประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1
ขยะชีวภาพ ทำการขุดหลุมตามระยะที่ถูกต้อง สำหรับทิ้งขยะที่มาจากถังขยะสีเขียวแล้วทิ้งไว้ตามธรรมชาติเพื่อจะได้แปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักแล้วนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกร
3.2ขยะRecycle ต้องทำการสร้างโรงเรือนสำหรับจัดเก็บตามชนิดของขยะ เช่น ขยะประเภทพลาสติกต่าง ๆ ต้องทำการจัดสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บรวบรวมขยะเมื่อได้ประมาณที่มากพอสมควรก็นำส่งโรงงานฉีกพลาสติกต่อไปขยะประเภทเศษกระดาษ ต้องทำการจัดสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บรวบรวมขยะเมื่อได้ประมาณมาก ๆก็นำส่งโรงงานฟอกกระดาษต่อไป ขยะประเภทเศษแก้ว ต้องจัดซื้อเครื่องบด เพื่อบดเศษแก้วให้ละเอียดแล้วนำส่งโรงงานทำกระจก
3.3 ขยะสารเคมีและขยะปนเปื้อน ทำการขุดหลุมตามระยะที่ถูกต้อง นำขยะไปทิ้งแล้วนำดินกลบให้
ขยะอันตรายสลายไป
งบสำหรับจัดทำแหล่งกำจัดขยะประมาณ 2,500,000 บาท
รายได้จากการขายขยะต่าง ๆ นำมาเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ผู้แสดงความคิดเห็น KU_ภูวิศร์ กาญจนจันดา 48312631 วันที่ตอบ 2006-06-30 12:21:30


ความคิดเห็นที่ 2 (400248)

ถ้าผมมีเงิน 6 ล้านผมก็จะทำสิ่งต่างๆขึ้น เช่น

1.จัดทำโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อจะให้ประชาชนได้มีที่เก็บขยะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดมลพิษต่อผู้อื่น

2.เมื่อมีธนาคารขยะแล้วก็ผมก็จะทำที่แปรสภาพขยะในรูปต่างๆเช่น ในรูปของการรีไซเคิล ในรูปของพลังงาน เป็นต้น

3.เรื่องของเนื้อที่ในการจัดทำเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเนื้อที่มันต้องเป็นที่ไม่ส่งกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ส่วนในความคิดของผมเราควรจัดหาพื้นที่อยู่ไกลจากผู้คนและไม่สร้างมลพิษมีการจัดสรรระบบที่ดี และเป็นเนื้นที่ที่เมื่อนำขยะเข้าไปแล้วขยะสามารถนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

ทั้งหมดที่ผมเขียนมานี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากเท่าไรแต่ก็อาจจะช่วยให้บ้านเมืองของเรามีความสะอาดและมีการจัดสรรระบบขยะได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Ku ชาญวิทย์ บุญชาญ 48312425 วันที่ตอบ 2006-06-30 19:14:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.