ReadyPlanet.com


มีเงิน6 ล้าน จะทำอย่าไรกับขยะการกำจัดขยะ


การกำจัดขยะ

ถ้าข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีจังหวัดสกลนนครมีงบประมาณอยู่ 6  ล้าน  ข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองในอีก 5  ปีข้างหน้า  โดยการนำเงินจากงบประมาณที่มีจำนวน 6  ล้านบาท

มาจัดตั้งชมรมรณรงค์ขยะและสิ่งแวดล้อมจัดกลุ่มไปเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาขยะในทุกๆ ตำบล  หาจัดตั้งโครงการความรู้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการนำขยะที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ หรือทำแล้วสามารถนำมาขายได้เงินมาเลี้ยงชีพเราได้  ถือเป็นการลดขยะลงได้ด้วยอีกทางหนึ่ง ขยะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งในสังคมและสกลนครเราปัจจุบัน  มีปริมาณขยะสูงถึง 8.5 พันต่อวัน  หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว 1 คนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 0.8 – 1 กิโลกรัมต่อวัน  การที่เราจะกำจัดขยะเหล่านั้น  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายส่งผลให้ขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในสกลนครและอยู่ในสังคมของเราด้วย  เช่น

 -  บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

-          เป็นแล่งเพราะพันธุ์สัตว์และพาหนะนำโรคต่างๆ เช่น  หนู แมลงสาบ แมลงวันบาดทะยัก และโรคทางเดินหายใจ

-           ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ

-          ทำให้น้ำเน่าเสีย

-          ท่อระบายน้ำอุดตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วม

-          เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน จากการเผาขยะและเกิดก๊าซมีเทนจากการฝังกลบขยะ

-          ขยะบางชนิดไม่ยอมสลาย  และกำจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก ทำให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

 

การที่ข้าพเจ้าทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชน ทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะมารีไซเคิลใหม่โดยการแยกขยะเปียก และขยะแห้งออกจากกันซะก่อน  เมื่อแยกได้ขยะแห้งก็จะนำขยะพวกนี้ไปรีไซเคิลใหม่  ส่วนขยะเปียกข้าพเจ้าก็จะนำมาหมักให้เป็นปุ๋ยชีวภาพเอาไว้ใส่พวกต้นไม้ พืชพันธุ์ต่างๆ พืชผักสวนครัว  จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะที่ออกมาจากบ้านเรือน สำนักงานและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน

 

การแยกขยะทำให้เกิดผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

1.       สามารถลดประมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อเราแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป  เช่น  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก ฯลฯ  ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จำเป็นต้องกำจัด

2.       สามารถประหยัดงบประมาณลดลงได้  เพราะเมื่อเราเหลือขยะที่จำเป็นต้องกำจัดหรือทำลายน้อยลงก็จะใช้งบประมาณน้อยลง

3.       สามารถได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า ( Recycle ) เช่น แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติกฯลฯ

4.       สามารถสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน  เพราะนอกจากจะลดการใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว  ยังไม่ต้องใช้พลังงานในการขุดค้น

5.       สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  เพราะเทื่อขยะน้อยลงสิ่งแวดล้อมก็จะต้องดีขึ้น  สะอาดขึ้นปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นผู้ตั้งกระทู้ KU นายธาดา วิรัสวา 48310973 :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-29 16:34:07


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.