ReadyPlanet.com


ถ้าคุณเป็นนายกเทศมนตรีสกลนครมีเงินอยู่ 6 ล้านบาท จะช่วยลดขยะอย่างไร ( KU ชิตพล บุตราช )


 ถ้าข้าพเจ้าเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดสกลนคร มีงบประมาณอยู่ 6 ล้านบาท ข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยการจัดตั้งโครงการขึ้นมา 1 โครงการ และวางแผนงานในเรื่องต่างๆการจัดการเกี่ยวกับขยะของเมืองสกลนคร ซึ่งอาจแบ่งเป็นขั้นๆได้ดังนี้

1.จัดตั้งสมาคมหรือกลุ่มบุคคลขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนต่างๆที่อยู่ในสังคมเมืองหรืออยู่ในชนบท ให้รู้ถึงการนำขยะที่ใช้แล้วมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันพลาสติกได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญอย่างหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น และนำมาแทนทรัพยากรธรรมชาติได้หลายอย่าง เช่น ไม้ เหล็ก เนื่องจากพลาสติกมีราคาถูก มีน้ำหนักเบาและมีขอบข่ายการใช้งานได้กว้าง เนื่องจากเราสามารถผลิตพลาสติกให้มีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการได้จึงเป็นปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะโฟมนั้นเป็นขยะที่มีมากในปัญจุบันและทำลายได้ยาก ซึ่งหากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษมีสารไปทำลายชั้นบรรยากาศส่งผลกระทบให้โลกเราอย่างมาก

     ในการการจำกัดขยะพลาสติกสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

การนำไปฝัง (Burial)

การนำไปถมดิน (Landfill)

การนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิง (Incineration)

การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ซึ่งอาจทำได้หลายๆวิธี เช่นขยะที่ย่อยสลายง่ายก็อาจนำมาหมักเป็นปุ๋ยนำไปใช้ได้ เป็นต้น

ซึ่งหลังจากได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะย่อยยากและการน้ำขยะที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์นั้นก็จะมีการจัดตั้งการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่และเลือกใช้ภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่ไม่ทำด้วยโฟม และรู้จักการแยกขยะ ซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าจะหางบซื้อถังสีต่างๆขนาดพอเหมาะไปวางตามจุดต่างๆและติดป้ายไว้ว่าถังไหนเป็นขยะแบบไหน เช่น 

1.ถังขยะสีเขียว ใช้กับขยะประเภทชีวภาพอินทรีย์สารต่างๆ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ ตลอดจนขยะอื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย

2.ถังขยะสีน้ำเงิน ใช้กับขยะประเภท Recycle หมายถึง ขยะที่นำไปแปรสภาพด้วยกรรมวิธีต่างๆ แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษโลหะ

3.ถังขยะสีแดง ใช้กับขยะอันตรายประเภทสารเคมี ขยะปนเปื้อนต่างๆ เช่น กระป๋องสี กรด ด่าง ถ่านไฟฉาย กล่องโฟม หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่ สารปรอท ฯลฯ

และหลังจากนั้นจะมีรถขนขยะของเทศบาล หากไม่พอเพียงจะจัดหางบซื้อรถขยะมือสองถกๆที่สภาพดีมาใช้เพิ่มสักคัน และไปขนขยะตามจุดต่างๆที่ได้แบ่งเขตไว้กับรถขยะคันอื่น และหลังจากนั้นก็จะนำมาทำตามกรรมวิธีการย่อยสลายหรือการนำไปใช้ใหม่

ซึ่งจากที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้จะไม่สำเร็จหากประชาชนทุกคนไม่ร่วมมือร่วมกันรักษาความสะอาดและช่วยกันดูแล และหากประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันผมคิดว่า เมืองสกลนครของเรานี้จะน่าอยู่และเป็นเมืองที่สะอาดตลอดไป

 

 ผู้ตั้งกระทู้ KU_ชิตพล บุตราช 48310924 :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-27 13:01:25


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400279)

จากเรื่องด้านบน ผมทำเรื่องของ sec บ่ายคับแต่ผมเรียน sec เช้า

ผู้แสดงความคิดเห็น KU_ชิตพล บุตราช 48310924 วันที่ตอบ 2006-06-30 23:13:24


ความคิดเห็นที่ 2 (400363)

คิดอย่างนี้ก็ดี แต่เป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุ

อย่าลืมขยะเกิดจากคน ต้องแก้ที่คน ไม่ดีกว่าหรือ ครับ


ผู้แสดงความคิดเห็น 4+4=Dd วันที่ตอบ 2006-07-01 14:51:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.