ReadyPlanet.com


ถ้าคุณเป็นนายกเทศมนตรีสกลนครมีเงินอยู่ 6 ล้านบาท จะช่วยลดขยะอย่างไร (KU ณัฐพล จันทร์อินทร์)


       ถ้าข้าพเจ้าเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดสกลนคร มีงบประมาณอยู่ 6 ล้านบาท ข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยการนําเงิน จากงบประมาณที่มีจํานวณ 6ล้านบาท ไปตั้งเป็นชมรมหรือสมาคม รีไซเคิล (เป็นสมาคมที่เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาขยะที่ไม่ใช้แล้ว โดยการนํากลับมาใช้ใหม่) โดยสมาคมนี้จะมีโครงการต่างๆเช่น

1.จัดกิจกรรม รีไซเคิลเพื่อทุนการศึกษา โดยกิจกรรมนี้จะจัดประกวดทุกๆเดือน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาโดยจะแบ่งเป็น3รางวัล รางวัลละประมาณ5พันบาท *เหตุผลที่กิจกรรมนี้จะจัดทุกเดือน คือ จะให้เด็กๆหรือเยาวชนต่างๆนั้นได้คิดวิธีที่จะนําขยะมาใช้ใหม่นั้นได้คิดที่จะดัดแปลงวิธีคิดไปเรื่อยๆและเพื่อที่จะได้พัฒนาความคิดของตัวเองขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด* และจากนั้นก็จะจัดประกวดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้โดย จะให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เป็นผู้ชนะอีก ปีละ ประมาณ 1แสนบาท เพื่อที่จะให้โรงเรียนนั้นจะได้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดที่จะดัดแปลงขยะมากขึ้นและจริงจังมากขึ้น  

2.จัดกลุ่มไปเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาขยะ ในทุกๆตําบล และจัดการผลักดันให้ขยะรีไซเคิลต่างๆในตําบลให้เกิดเป็นงานหรืออาชีพ และถ้าผลงานออกมาดีก็จะผลักดันให้ตําบลนั้นๆก้าวไปถึงระดับ otop ไปเลย

3.จัดหาผู้สนับสนุนต่างๆเช่น บริษัทต่างๆ เพื่อที่จะหางบประมาณมาพัฒนาเพิ่มและหาบริษัทมาเป็นนายหน้าในการจําหน่ายของที่ระลึกหรือของต่างๆที่เกิดจากการรีไซเคิลที่มีคุณภาพออกจําหน่ายเพื่อหาทุนมาพัฒนาส่วนต่างๆเพิ่มและเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

4.ในบางชุมชนหรือโรงงานเช่นโรงสีข้าวนั้นอาจจะมีสิ่งของเหลือใช้เช่น โรงสีข้าว ก็จะมีแกรบ และโรงงานนําตาลก็จะมีกาบอ้อย และใช่ชุมชนอาจจะมีฟางข้าว เป็นต้น เราก็จะส่งเสริมโดยการนําสิ่งของพวกนี้มาทําเป็นพลังงานหรือส่วนประกอบต่างๆเช่นทําเป็นปุ๋ย หรือไม่ก็อาจนําไปเป็นส่วนผสมต่างๆเช่นปูนซีเมนต์ ไม้อัด เป็นต้น

5.ในเมื่อมีขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ และในทางกลับกัน ก็มีขยะที่นํามาใช้ใหม่ไม่ได้เช่นกัน เราก็จะจัดกลุ่มที่ได้ตั้งไว้แล้วนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการทําลายขยะอย่างถูวิธีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆในภายหลัง

       การกําจัดขยะแบบนี้ต้องทําอย่างจริงจัง ถ้าทําครึ่งๆกลางๆนั้นไม่ได้ผลแน่เพราะขยะนั้น ในทุกๆวันจะเพิ่มขึ่นเรื่อยๆ และการกําจัดขยะนั้นไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นที่จะต้องลงมือทํา แต่จะต้องช่วยกันหลายๆมือหลายๆหน่วยงานเข้าประกอบกันด้วย

      กระทู้นี้อาจมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย ---------ผู้ตั้งกระทู้ (KU ณัฐพล จันทร์อินทร์) :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-24 23:21:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (399171)

ต่อจากกระทู้บนคับ

                                 

                    KU ณัฐพล จันทร์อินทร์ 48310932

 

ผู้แสดงความคิดเห็น KU ณัฐพล จันทร์อินทร์ 48310932 วันที่ตอบ 2006-06-24 23:24:34


ความคิดเห็นที่ 2 (399355)

ถ้าผมเป็นนายกเทศมนตรีผมจะให้เจ้าของความคิดโครงการ ร้อยละ 0.005 ของเงินทั้งหมดโดยการจัดเป็นโครงการประกวดการลดขยะเมืองสกลนคร

สกลนครมี 18 อำเภอ 124 ตำบล  1200 กว่าหมู่บ้าน(โดยประมาณ)

ถ้า หมู่บ้านหนึ่งคิดอย่างน้อย 500 คนต่อหมู่บ้านประชากรสกลนครจะเท่ากับ 600,000  คน

ในหนึ่งวันถ้าทุกคนทิ้งขยะคนล่ะ 1 ชิ้นจะมีขยะ 600,000 ชิ้นทั่วจังหวัด ต่อ 1 วัน วิธีคิด 1 X 600,000 = 600,000

ถ้าคิด 1 สัปดาห์   7 X 600,000 = 4,200,000 ชิ้น

ถ้าคิด 1 เดือน     30 X 600,000 = 18,000,000 ชิ้น

ถ้าคิด 1 ปี           12 X 18,000,000 = 216,000,000 ชิ้น

ถ้าคิด 5 ปีข้างหน้า  216,000,000 X 5 = 1,080,000,000 ชิ้น

แต่ว่าประชากรจังหวัดสกลนครไม่มีแค่ 600,000 คนมันมีมากกว่านั้น และผมยังไม่ได้คำนวนว่าถ้าในแต่ละวันทุกคนทิ้งขยะ วันละ 3 ชิ้น 5 ปีข้างหน้าเราก็คิดดูแล้วกัน 1,080,000,000 X 3 = 3,240,000,000 ชิ้นแค่คนล่ะ 3 ชิ้นลอมมาคิดดูอีกทีว่าวันหนึ่งประชากรสกลนคน ทิ้งขยะกี่ชิ้นดี

ผมมีแนวความคิดที่จะจัดการปัญหาดีแต่ว่าต้องของความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ผู้แสดงความคิดเห็น ลวดลาย วันที่ตอบ 2006-06-26 10:30:17


ความคิดเห็นที่ 3 (399999)

ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร  อีก  5  ปีขยะจะล้นเมืองสกลนคร  จะแก้ปัญหานี้อย่างไร  และมีเงิน  6  ล้าน  จะทำโรงงานบำบัดขยะ  จะเตรียมการและดำเนินการเตรียมการดังนี้

 

                เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร  ขั้นตอนการวางแผนรับมือกับปัญหาขยะล้มเมืองสกลนคร  ซึ่งแท้จริงอยู่แล้วจังหวัดสกลนครเป็นเมืองสงบ  เป็นเมืองของธรรมะ  ซึ่งไม่ใช่เรื่องอยากที่จะให้ชาวเมืองสกลเข้ามาเป็นส่วนร่วมและช่วยกันควบคุมขยะ  แต่ที่ผ่านมาอาจเกิดจากการดูแลไม่รัดกุม  แบบแผนอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

 

                ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร  ข้าพเจ้ามองว่าน่าจะให้ชาวเมืองมีส่วนร่วมมากขึ้น  ที่มองปัญหาของขยะตอนนี้มีหลายปัจจัยหลัก ๆ อยู่  คือ  ขยะจากครัวเรือน  ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม  จากห้างร้าน  และจากตัวบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น   ซึ่งตัวบุคคลข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับวัยรุ่นมากเพราะจากที่เห็นชัดเจนคือวัยรุ่นยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เท่าที่ควร

 

                ดังนั้นแนวทางเตรียมการสำหรับการรับมือขยะล้นเมืองสกลนครในอีก  5  ปีข้างหน้าเมื่อมีโรงงานบำบัดขยะให้

                1. สานโครงการเดิม  หมายความว่าโครงการที่มีอยู่แล้วก็ให้ทำต่อไป  ช่วยกันผลักดัน  เช่นโครงการเมืองสกลน่าอยู่  ที่ช่วยกันออกมาทำความสะอาดถนน  ที่สาธารณะ  โครงการแยกขยะ  ก็ทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้ว  ซึ่งสามารถจำจัดขยะได้ง่าย และโครงการอื่น ๆที่ดีและมีอยู่แล้ว  โดยให้นโยบายและเป้าหมายในแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจน

                2. ร่วมกับสถาบัน  สถานศึกษา  โรงเรียน  ร่วมกันสร้างความปลูกฝังให้กับนักเรียนนักศึกษา  ให้เข้าร่วมโครงการ  ให้ช่วยกันออกมาพัฒนาเมืองสกลร่วมกัน  ทำโครงการเรารักเมืองสกลปลอดขยะ  โดยแกนนำให้ร่วมกันระหว่างสถาบัน  สถานศึกษา  โรงเรียนและหน่วยราชการ

                3. สร้างจิตวิทยา  เพิ่มป้ายโฆษณา  ป้านเตือน  ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความสำนึก  ทั้งในตัวเมืองสกลและนอกเขตอำเภอต่าง ๆ  ร่วมกันประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุ  อินเทอร์เน็ต  นิตยสารเมืองสกล  โรงเรียน  ที่สาธารณะ 

                4. ตั้งชมรม  ชุมนุมขึ้นมาภายในหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  โดยการทำเป็นเครือข่ายกัน  แล้วมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน  อาจจะเป็นการออกกำลังกาย  เช่น  การเต้นแอโรบิกให้มีส่วนร่วม  แล้วให้ตั้งจุดรับขยะที่สามารถนำไปใช้ต่อและสามารถนำไปรีไซเคิลทำไม่ได้ 

          5. เข้าไปดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและห้างร้านให้คลอบคุม  และภายในครัวเรือนให้ร่วมกันประหยัดสิ่งที่ใช้ได้อีก  สิ่งไหนสามารถทดแทนได้  โดยเราต้องเข้าไปให้ความรู้และให้ร่วมเข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น      

ผู้แสดงความคิดเห็น KU นายวัชชิระ วิจิตร 48311112 วันที่ตอบ 2006-06-29 15:17:00


ความคิดเห็นที่ 4 (400763)

ต้องใช้นโยบายประชานิยมตามแบบรัฐบาลทักษิณ

เอาไปซื้อถังขยะแจกทุกครัวเรือน

และซื้อรถขนขยะเพิ่ม

และก็หัก%ค่าถัง ค่ารถ สบายบรื่อ....อิ อิ อิ


ผู้แสดงความคิดเห็น ศิษย์แม้ว วันที่ตอบ 2006-07-04 09:12:59


ความคิดเห็นที่ 5 (2074476)

 ขอร้องเรียน นายกเทศมนตรี เมืองสกลนคร หน่อง พอได้เป็นนายกแล้ว เข้าพบก็อยากมาก และ โทรหาก็ก็อยาก โดนหน้าห้อง กันท่า ตอบว่า ท่านไม่ว่าง พบ คนที่ตอบเป็นผู้หญิง ฝากหน่อยก่อนตอนเลือกตั้ง พูดว่าอย่างไร พบง่าย มีปัญหาปรึกาาได้ ลืมแล้วหรือ ท่านโกมุท ผมว่าท่านวางระบบไว้แบบนี้หรือ ถามหน่อยถ้าไม่ไช่ประชาชนเลือกท่านๆจะได้มานั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีหรือ น่าเบื่อ คนลืมคำพูด ทำตัวแบบนี้สมัยหน้าตอบก่อน อย่าหวังได้ บอกก่อน ฝากท่านนายก ที่ประชาชนพบอยาก หน่อย ชาวบ้านเขาเดือดร้อน หนัก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางไปวัดหนองสิม และ หมู่บ้านอารียา 1-2 ฝนตก น้ำท่วม ตลอด ทุกๆวันนี้กลายเป็นคลองแล้ว คนเดิน ทั้งรถ ผ่านลำบากมาก เห็นใจคนที่ใช้เส้นทางในส่วนรวมเถอะ ผมเตรียมทำหนังสือส่งไป ตู้ปณ ข่าว 3 ให้มาถ่ายทำ รู้ไหม เป็นมาหลายปีแล้ว  เวลาเลือกตั้ง จะทำและปรับปรุงตรงโน้นชาวบ้าน เซ็งกับคำพูดของท่าน โยน หน่วยงานโน้น หน่วยงานนี้ เกี่ยงกันไป มา พอดี ครบ 4 ปี เลือกตั้งใหม่ ก็เหมื่อนเดิม ฝากท่านนายก เทศมนตรี หน่อย ขุดท่อวางระบบใหม่ ด่วนนะครับ เดีํยวพูดไปพูดมา บอกงบประมาณ หมด ไม่มี บ้าง มุกขี้ ใช้กันมาทุกๆยุคทุกสมัย ชาวบ้านเซ็ง พวกพูด ขอผ่านไปที เวลาฝนตกฝาก ให้ท่าน หรือ ส่งคนไปดูบ้าง นะ จาก ทรงกิจ แจ้งจิตร

ผู้แสดงความคิดเห็น ภิญญาฤทธ์ กิจจะนะ วันที่ตอบ 2011-05-26 14:46:13


ความคิดเห็นที่ 6 (2074480)

 ชาวหมู่บ้าน อารียา 1-2 และ คนที่ใช้ถนน เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติ เวลาฝนตกถนน กลายเป็นคลอง ไปแล้ว แจ้งหน่วยงานไหนๆ ก็ โยนกันไปมา แจ้ง เทศบาล ก็ไม่รับผิดชอบอะไร เลย ถนน เส้นนี้ ประชาชน มีอยู่ 3-5 ร้อยหลังคาเรียน คะแนน มากพอสมควรนะคะ ฝากท่าน นายก โกมุท  ฑีฆธนนท์ นายกเทศมนตรี ด้วย ฝากให้ช่วยแก้ไข แระสานงาน ให้หน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง แก้ไขด่วน > อีกหน่อยตองตั้งชื่อ คลองเฉลิมพระเกียรติ < ประชนฝากมาพอเลือกตั้งแล้ว เข้าพบก็อยาก โทร หานายก ก็อยาก หน้าห้องไม่ให้รับ  ไม่เห็น เหมือนตอนหาเสียงเลย อย่างนี้ เท่ากับหลอก ลวงประชาชน พอได้นั่งเป็นนายก ก็ลืมตัว ปัญหาชาวบ้านไม่มอง ทำแบบนี้ ก็ได้สมัยเดียวแหละ ขอบอก 

ฝากให้ช่วยแก้ปัญหา ถนน เฉลิมพระเกียรติ ด้วย ทุกๆวันนี้ฝนตกกลายเป็นคลองแล้วคะ 

ขอให้แก้ไขปีนี้นะ ไม่ไช่สมัยหน้า  จาก ชลธิชา  จารนันท์

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลธิชา จารนันท์ วันที่ตอบ 2011-05-26 15:04:57


ความคิดเห็นที่ 7 (2074483)

 ร้องเรียน-เทศบาล ที่เก็บขยะ

ถังขยะ ที่ถนน เฉลิมพระเกียรติ 1. ควรมีหลายๆจุดหน่อ ตามหมู่บ้านต่างๆ ควรมีสัก 2 จุด  2. ถังขยะ อย่าให้มีก้นชำรุด น้ำขยะมันรั่ว ส่งกลิ่นเหม็น 3. ขยะควรเก็บวันต่อวัน  4. ถังขยะควร ล้างบ้าง สกปรกมากๆๆ แต่ละ จุด ฝากถึงนายกเทศมนตรี ด้วย ก่อนเลือกตั้ง มีนโยบายอย่างไรบ้างคงจำได้  5. รถเก็บขยะ วิ่งไปตามถนน อย่าให้รั่ว ลาดตามเส้นทาง ชาวบ้านคนใช้รถและ เดินเดือดร้น คงเข้าใจ ปัญหา  6. รถขยะ ของเทศบาล ถามจริงๆ ดูแลกันบ้างหรือเป่ลา สภาพ เก่า สนิมเคอะ ฝากหน่วยงานที่รรับผิดชอบโดยตรง ดูแลด้วย 7. การแก้ปัญหา ควรรวดเร็ว เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลท่านเอง เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องให้ร้องเรียน ไปถึงท่านผู้ว่าหลอกนะ หรือ ตามสื่อต่างๆ แต่ถ้าไม่มีการแก้ไข คงต้องร้องเรียน ต่อไป  

 

จาก ประยง จิตรมั่น  ชาว ถนน เฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประยง จิตรมั่น วันที่ตอบ 2011-05-26 15:20:50


ความคิดเห็นที่ 8 (2074484)

 ฝากเทศบาล เมือง สกล หน่อย ขยะ ข้างตลาดตุ๊กแก หน่าย ส่งกลิ่นเหม็นมา ฝาก คนที่รับผิดชอบ มาเดินดูมัง โทรไปแจ้งแล้ว เงียบมานาน สงสารชาวบ้านบ้าง คงรู้นะทุกๆวันนี้ มีขยะ ตั้งกี่จุด เวลา โทรไปแจ้ง พนักงานเทศบาล เป็นผู้หญิงรับ ซัก ชื่อ เบอร์ โทร แบบนี้ บอกได้เลย วุ้นวาย ถามทำไม ทำงาน แต่ใน ออฟฟิต ไม่เดิน ตรวจบ้าง จะได้ รุ้ปัญหา  ฟัง แต่คนเล่าให้ฟัง และ อ่านแต่รายงานอย่างเดียว บวกนี้ก่อนอนาคต สอบตกหมด เพราะ มันไม่เดินตรวจงาน เชื่อลูกน้องอย่างเดียว อ้างว่า วันๆไม่มีเวลา //// เทศบาลดีมีแต่เก็บเงินพวกพ่อค้า แม่ค้า เทศบาล จะสกปรกอย่าไร ช่างมัน กูเอาเงินไว้ก่อน ยกตัวอย่างพวย เก็บค่าที่จอดรถ ฉีกตั๋วบ้างไม่ฉีกบ้าง รู้ไหม เทศมนตรี ไม่มีวันรู้ เพราะตื่นสาย  มาทำงาน อ่านแต่คนรายงายอย่างเดียว เทศบาล รุ่นเก่าๆ ไม่เจริญแน่ ฝาก ท่าน เทศมนตรี ด้วย ความสะอาดของ ตลาดสดของเทสบาล

ฝากอีกเรื่อง ท่านนายกเทศมนตรี - ช่วยประสาน กับ สอ. เมืองด้วย ตลาดเย็น รถจะติดมาก ไม่มีจราจร มาดูแลเลย รถบางคัน จอด ซ้อนคัน มีปัญหาทุกๆวัน ช่วงเย็น ฝากด้วยตำรวจสกล ชาวบ้านตั้งฉายา ดีแต่จับใบขับขี่ หมวกกันน็อก เรื่องโจรขโมยไม่ถนัดจับ อย่างนี้คืออะไร ผกก. ก็ต้องไปคิดแก้ไรเอา ////และ ฝากถนน ภูมิทัศ หน้าเทศบาล เมื่อไหรจะมีการปรับปรุงผิวถนนเสียที เทศบาลก็สร้างใหม่ ควร

ปรับปรุงไปด้วยจะดี นายกกี่คนที่ผ่านมา ไม่มองเรื่องนี้เลย หน้าถนน ไม่น่าให้จอดรถด้วย อยากให้จัดสรรใหม่ ฝากเป็น การบ้าน หรือทำแผนงานเอาใส่เข้าไปด้วย สกลนคร จะได้มีการปรับปรุงไปข้างหน้าตลอดไป ไม่ไช่ ถ่อยหลัง หรืออยู่กับที่ แบบนี้....... ท่านเป็นผู้นำควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้าง  ต้องทำงานแบบคนรุ่นใหม่ บ้านเมืองจึงจะเจริญก้าวหน้า ฝากด้วย จะคอยดูผลงานของนายก 

ผู้แสดงความคิดเห็น น,ส สม ถวิล แจ้งจิตรจำนงค์ วันที่ตอบ 2011-05-26 15:52:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.