ReadyPlanet.com


ถ้าเป็นนายกเทศมนตรี จะแก้ไขปัญหาขยะจะล้นเมืองสกลนครอย่างไร ?


       สมมติว่าเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดสกลนคร  และในอีก 5 ปีข้างหน้าขยะจะล้นเมืองสกลนคร  ถ้าหากว่ามีงบประมาณมา  6ล้านเราจะมีวิธีการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ?

        สิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกก็คือ  รณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า  เพราะถ้าประชาชนทุกคนรับทราบ  หากมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดีประชาชนก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง  เพราะการแก้ปัญหานี้ถ้าหากไม่ร่วมมือกัน  ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะแก้ไม่สำเร็จ  ดังนั้นอันดับแรกก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านมาประชุมและให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ คือ

เพื่อลดปริมาณของที่จะกลายมาเป็นขยะ ในแต่ละวัน ควร ...
ใช้หลัก 4 Rs ในการใช้ของ หรือเลือกซื้อสินค้า

1. Reuse (ยังใช้ได้อยู่)
ควรคิดก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง ว่าจะนำมาดัดแปลงใช้ซ้ำ หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่   ทำได้ง่ายๆ เช่น

 
          เก็บกระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก หรือขวดแก้ว นำกลับมาใช้อีกครั้ง เช่น บรรจุน้ำดื่ม ปลูกต้นไม้ ดัดแปลงเป็นของเล่น ของแต่งบ้าน

               หันมาใช้ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ผ้าขี้ริ้ว แทนการใช้กระดาษทำความสะอาด เพื่อลดการตัดต้นไม้ และผ้ายังสามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

               2. Repair (ยังพอแก้ไขได้)
สิ่งของชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จักรยาน พัดลม ควรซ่อมแซม หรือแยกส่วนไปดัดแปลง ใช้เป็นประโยชน์ด้านอื่นต่อได้

               3. Recycle (หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่)
ควรคิดก่อนทิ้ง ควรแยกเพื่อให้โรงงานนำไปผลิตหมุนเวียน กลับมาใช้อีก เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก อะลูมิเนียม และการเลือกซื้อ ควรดูข้าง***บห่อที่บรรจุ ที่ระบุว่า เป็นวัสดุนำกลับาใช้ใหม่ได้

                4. Reject (มีสารพิษควรหลีกเลี่ยง)
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ สินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก หรือปากกาหมึกถาวร (ลบไม่ได้) ที่มีส่วนผสมของโทลูอีน ไซลีน อีทานอล

            มีถังขยะที่เพียงพอต่อปริมาณขยะ และตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการทิ้งขยะ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน บ้าน หรือสถานที่ทำงาน

            มีการคัดแยกขยะที่ใช้แล้ว  ทั้งที่เป็นขยะจากบ้านเรือน  เศษอาหาร  ขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะมีพิษ  ขยะที่สามารถนำมาใช้ได้อีก  เพื่อนำไปสู่การกำจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

                ควรแยกขยะทั่วไป ออกจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ซึ่งนำไปทำปุ๋ยหมักได้ ส่วนเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงสัตว์

           หลังจากนั้นก็จะนำงบประมาณที่เหลือ  ไปทำถังบำบัดขยะย่อยสลาแบบไม่ใช้ออกซเจน  และถังเก็บก๊าซชีวภาพ

           ที่สำคัญคือเราควรจะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะถ้าหากเราสามารถหาแนวทางในการป้องกันไว้แล้วปัญหานั้นอาจจะไม่เกิดหรือถ้าหากเกิดก็จะมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมน้อยมาก  แต่ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นแล้ว  เราก็ควรจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา  เพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามหาก  ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้ว  ปัญหานั้นก็จะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ยาก 

            สุดท้าย.....ข้าพเจ้าก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่จะช่วยและให้ความร่วมมือในการแก้ใขปัญหานี้  แล้วชาวจังหวัดสกลนครทุกท่านล่ะค่ะ  คิดจะร่วมมือช่วยกันแล้วหรือยัง????ก่อนที่ปัญหานี้จะลุกลามจนยากที่จะแก้ไข.....                         ผู้ตั้งกระทู้ KU สุชาดา อินทร์สุข 48311203 :: วันที่ลงประกาศ 2006-07-03 15:27:25


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (400746)

ต้องใช้นโยบายประชานิยมตามแบบรัฐบาลทักษิณ

เอาไปซื้อถังขยะแจกทุกครัวเรือน

และซื้อรถขนขยะเพิ่ม

และก็หัก%ค่าถัง ค่ารถ สบายบรื๋อ....อิ อิ อิ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม้วน้อย วันที่ตอบ 2006-07-04 08:42:02[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.