ReadyPlanet.com


แจ้งข่าวถึงนิสิต มก.ฉกส.


ด้วยวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรและเป็นไปตามสิ่งที่คิด   จึงกำหนดให้เยาวชนจัดส่งโครงการที่อยากทำ(ในจังหวัดสกลนครเท่านั้น) งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท  เขียนโครงการอย่างย่อมาในกระดานข่าวนี้ โครงการไหนเข้าตากรรมการ(โอ๊ย!!!) รับไปเลย ...

1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น(ใครส่งมากกว่า 1 โครงการ ปรับตกทุกโครงการ)

เนื้อหาประกอบด้วย....

1. ชื่อโครงการ....................................

2. วัตถุประสงค์.....................................

3. กลุ่มเป้าหมาย....................................

4. เนื้อหาและวิทยากร............................

5. วิธีการดำเนินการ...............................

6. ระยะเวลาและสถานที่........................

7. งบประมาณ......................................

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ................

9. การติดตามและประเมินผล..................

10.อื่นๆ (ถ้ามี).......................................

   อนึ่ง โปรดเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมชื่อเล่น อายุ คณะ/สาขา/ชั้นปี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 16.30 น.

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2550   ประกาศผล 5 โครงการที่เข้าตากรรมการ  

วันพุธที่ 12  กันยายน 2550  ผู้ผ่านการคัดเลือก 5 โครงการนำเสนอโครงการเต็มรูปแบบด้วยตนเอง ที่โรงแรมดุสิต(ที่ประชุมกลุ่มดี๊ดี)

วันเสาร์ที่ 15  กันยายน 2550  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550  รับเงินรางวัล 5,000 บาทที่โรงแรมดุสิต(ที่ประชุมกลุ่มดี๊ดี)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่พี่น้ำตาลคนสวย ในกระดานข่าวนี้ค่ะ (ถามมา ตอบไป)

 ผู้ตั้งกระทู้ น้ำตาลคนสวย :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-11 13:47:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.