ReadyPlanet.com


ครูในดวงใจ นิสิต ม.เกษตร


 ครูในดวงใจ

1.  คุณครู สมคิด  กันภัย
      สอนที่ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
     เหตุผลที่เลือก เป็นอันดับที่ 1 เพราะ
             คุณครูสมคิด เป็นคนที่สอนเข้าใจมาก และเป็นคนที่นิสียดี ท่านสอนวิชาเคมี  ช่วงชั้น มัธยมตอนปลาย ท่านเป็นคนชอบช่วยนักเรียนที่เดือดร้อน และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนดีมาก  และผมเป็นคนที่ท่านช่วยเหลือทางด้านการศึกษา คือ ท่านหาทุนการศึกษาให้กับผม  ถ้าไม่มีท่านหาทุนการศึกษาให้กับผม ผมคงไม่ได้เรียนต่อแน่นอน เหตุผลที่ผมเลือกเป็นอันดับที่ 1

2.  คุณครู อดิศร  ก้อนคำ
         สอนที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดดมุกดาหาร 49000
       เหตุผมที่เลือกเป็นอันดับที่ 2 เพราะ
             ท่านเป็นคนที่สอนคอมพิวเตอร์ให้กับผมในช่วงมัธยมตอนต้น  จนผมได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัด  ในการแข่งขันเขียน โฮมเพจ ในช่วงมัธยมตอนต้น  และได้ถูกรับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดให้ไปแข่งขันระดับทางภูมิภาค  และผมได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รางดีเลิศอันดับ 1 เหตุผลที่เลือกเป็นอันดับ 2

3. คุณครูนางเกษร รัชอินทร์
    สอนที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
    เหตุผลที่เลือกเป็นอันดับที่ 3 เพราะ
    เพราะท่านเป็นคุณครูที่ที่มีความรู้ความสามารถมาก และมีเทคนิคในการสอเนดีเยี่ยม   ทำให้เวลาเรียนได้ความรู้มีความเพลิดเพลิน  เหตุผลที่เลือกเป็นอันดับที่ 3

4.คุณครู  นางประภาศรี พรทอง
   สอนที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ตำบลน้ำเที่ยง อำภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
    เหตุผลที่เลือกเป็นอันดับที่ 4 เพราะ
         เพราะท่านเป็นคุณครูที่เก่ง  เป็นคุณครูที่มีความรับผิดชอบ  คอยสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ  เป็นกันเอง เป็นคนอารมณ์ดี  ท่านสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตอนปลาย เทคนิคการสอนของคุณครู ประภาศรี ดีมาก  และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้ดีมาก  เหตุผมที่เลือกเป็นอันดับที่ 4

5.  คุณครู ชัชวาล  สุวรรณไตรย์
       สอนที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
       เหตุผลที่เลือกเป็นอันดับที่ 5 เพราะ
           เพราะท่านเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคุณครูที่มีจิตรใจดี  คอยดูแลสอดส่องเด็กนักเรียนตลอด และเมื่อคุณครูสอนเทคนิคการสอนของท่านดีมาก เหตุผลที่เลือกที่เลือกเป็นอันดับ 5ผู้ตั้งกระทู้ Kuนายโยธินจันทวงค์ 50310382 (kuyotin@gmail.com) :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-09 15:26:58


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.