ReadyPlanet.com


ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ-สกุล     นาย วิทวัฒน์    วังทะพันธ์

ชื่อเล่น        หนึ่ง

วันเดือนปีเกิด     วัน จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2530

เรียนคณะ     วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขา     วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต   ชั้นปีที่ 2

ชื่อบิดา     นาย กิตติพงษ์     วังทะพันธ์

อาชีพ     รับราชการครู

ชื่อมารดา      นาง ปรีดา    วังทะพันธ์

อาชีพ         รับราชการครู

ที่อยู่ปัจจุบัน     89/6 ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนาแก

                         จังหวัดนครพนม  48130

เบอร์โทรศัพท์     089-6194885

คติประจำตัว  ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้เป็นคน

                       ความสบายที่ยาวนานจะหลอกหลอนความเป็นคน              

 

บุคคลในดวงใจ

ครูที่เคยสอน 5 คน

1.อาจารย์ ชุติมา  ลาจันทร์ทึก  สอนที่โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล

สอนวิชา  คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เหตุผลที่ชอบ  ชอบเพราะ อาจารย์เขาเอาใจใส่กับนักเรียนดี  และเขาใจนักเรียน

ให้คำปรึกษาดีมาก

2.อาจารย์  อารญา   คำก้อน  สอนที่โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์

สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เหตุผลที่ชอบ  ชอบเพราะ  อาจารย์เขาตั่งใจสอนผมมากและเอาใจใส่ผมเป็นพิเศษ เพราะผมไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

3.อาจารย์ นิพรลัย  ศรีสิงค์  สอนที่โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์

สอนวิชา  ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เหตุผลที่ชอบ ชอบเพราะ  อาจารย์เขาสอนได้เข้าใจและสอนให้เรารักภาษาไทย

และเข้าใจผมกับเพื่อนๆ

4.อาจารย์ กิตติพงษ์   วังทะพันธ์  สอนที่โรงเรียน บ้านดอนโทน

สอนวิชา สังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เหตุผลที่ชอบ  ชอบเพราะ  อาจารย์เขาสอนให้เป็นผู้นำและให้กล้าแสดงออกในการทำสิ่งต่างๆ

5.อาจารย์ นาคินทร์ คำรัตน์สมี สอนที่โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์

สอนวิชา  คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เหตุผลที่ชอบ ชอบเพราะ  อาจารย์เขาสอนแบบให้คิดและให้ทำแบบช่วยตัวเองและทำให้เรามีการพัฒนาตนเอง

 

บุคคลในดวงใจ

บุคคลที่ทานต้องการเอาเป็นแบบอย่าง 5  คน

1.นาย กิตติพงษ์   วังทะพันธ์

เหตุผล เพราะท่านเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดและสอนให้ผมเป็นคนดี ให้เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าพเจ้า

2.นาง ปรีดา  วังทะพันธ์

 เหตุผล เพราะท่านเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดและสอนให้ผมเป็นคนดี ให้เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าพเจ้า

3.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เหตุผล เพราะท่านเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่เคารพของประสบนิกรไทย

4.พระบรมราชินีนาถ

เหตุผล เพราะท่านเป็นราชินีของประเทศและมีโครงการในพระราชดำริมากมายที่ช่วยประสบนิกรชาวไทยในการดำเนินชีวิต

5.นาย ส่งผล  วังทะพันธ์

เหตุผล เพราะพี่เขาเป็นตัวอย่างในครอบครัวที่เรียนจบและรับปริญญา

 

ในฐานะที่ท่านมาอยู่จังหวัดสกลนครนี้ท่านคิดว่าอะไรน่าสนใจในจังหวัดสกลนครที่มีคุณค่าเหนือกว่าจังหวัดอื่นไม่มี และท่านคิดว่าจะทำสิ่งนั้นเกิดประโยชน์นำรายได้มาสู่สกลนครได้อย่างไร วิธีใดบอกแนวทาง

 

อะไรที่หน้าสนใจที่มีคุณค่าในจังหวัดสกลนคร  ผมคิดว่าประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  เพราะ เป็นประเพณีที่ดีและมีที่เดียวในประเทศไทยที่มีการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่

แล้วผมจะเชิญชวนให้ผู้คนมาเที่ยวจังหวัดสกลนครและเชิญผู้ประกอบการต่างๆที่ผมทำงานด้วยมาลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อทำให้จังหวัดสกลนครมีความเจริญมากยิ่งขึ้น  

ตอบแทนสังคม

จะเป็นวิศวกรที่ดีของสังคมและจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับประเทศ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ

จุดมุ่งหมายของชีวิต

จุดมุงหมายของชีวิตของผม  เมื่อผมเรียนจบผมจะหางานทำที่มั่นคงกับชีวิต  และดูแลพ่อแม่ พี่ น้องของผม  ให้อยู่ดีมีความสุข  แล้วก็แต่งงานมีครอบครัว

                          กลอน

พระพิรุณมีคุณทุกแหล่งหล้า           ทั้งนำพาความดีที่เลื่อมใส

เหล่าลูกหลานมอเกษตรต่างดีใจ      ซาบซึ้งในพระคุณบุญนำพา

ท่านเป็นพระรวมใจไทเกษตร         ท่านเป็นเกศความดีที่เลื่อมใส

ท่านเป็นผู้อยู่เหนือสิ่งอื่นใด            ท่านเป็นที่ยึดใจไทสกล

มอเกษตรนนทรีที่เรารัก                   ซาบซึ้งนักในพระคุณค้ำจุ่นหา

จึงสร้างรูปสักการะเพื่อนำพา          องค์นาคาพระพิรุณคุณความดี

ได้เป็นที่รวมใจไทเกษตร                สร้างขอบเขตนนทรีให้ดีหนา

ลูกเกษตรรวมใจด้วยศรัทธา             น้อมบูชากราบไหว้ด้วยใจจริง

    

 ผู้ตั้งกระทู้ นายวิทวัฒน์ วังทะพันธ์ 49311137 วันเสาร์ตอนบ่าย :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-10 14:55:52


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1372519)
ตาย
ผู้แสดงความคิดเห็น คนตาย วันที่ตอบ 2008-10-14 13:27:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.