ReadyPlanet.com


ประวัติส่วนตัวทวีวํฒน์


                                                 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล  นายทวีวัฒน์  นารีนุช

ชือเล่น  วัฒน์

วัน/เดือน/ปีเกิด  27 /กุมภาพันธ์/2530

หมู่เลือด AB

อายุ  20

ที่อยู่  89 หมู่ 2  ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  49000

บิดาชื่อ นายคำเพียร นารีนุช

มารดาชื่อ นางบุญต้าน นารีนุช

จบชั้นประถมศึกษาที่  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ต.นาโสก จ.มุกดาหาร

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จบชั้นมัธยมตอนปลายที่ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

  จ.มุกดาหาร

ปัจจุบันเรียนอยู่ที่  ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ์จ.สกลนคร 47000

 e-mail  t-zar2499@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 085-7586975 

ความใฝ่ฝัน อยากเป็นวิศวกร

คติประจำใจ ชนะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าชนะใจตัวเอง

 

 

1.ครูที่เคยสอนเรียงลำดับความสำคัญ บอกเหตุผล

1)   อ.ปิยวรรณ นาริต  ท่านเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาตอนผมเรียนอยู่ชั้นม.4 ท่านให้ค่อยให้คำแนะนำค่อยช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคน สอนดีทั้งคุณธรรมและวิชาการ ท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

2)   อ.นิรมิตร สุขคณา ท่านเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ และเป็นอาจารย์สอนฝ่ายแนะแนวท่านทุ่มเทารสอนเพือท่านจะให้ลูกศิษย์สามารถสอบเข้าม.ดังๆ ได้ท่านสอนที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

3)   อ.สังวาล กลางประพันธ์ ท่านเป็นอ.สอนวิชาเคมี เป็นอ.ท่านสอนดีมากและทุ่มเท่การสอนเพื่อลูกศิษย์ทุกคนท่านเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยสรรค์

4)   อ.วิเชียร อุ่นศิริ ท่านเป็นอ.สอนวิชาคณิตศาสตร์ตอนอยู่ม.ต้นทำให้ผมอบคณิตศาสตร์และเรียนวาน้ด้ดีด้วย ท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม

5)   อ.วีรชัย ธมัยมาศท่านเป็นอ.สอนวิชาภาษาอังกฤษ ท่านสอนดีและตลกตลอดคาบทำให้ไม่เครียดกับการเรียน ท่านสอนที่มเกษตรสกลนคร

.

2.บุคคลที่เราจะเอามาเป็นแบบอย่าง

1) นายคำเพียร นารีนุช เป็นพ่อผมเอง  ท่านเป็นคนที่ขยันมากทำงานเพื่อที่จะส่งให้ลูกๆได้เล่าเรียนและรักลูกมากมีความเป็นผู้นำเพราะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2)นางบุญต้าน นารีนุช ท่านเป็นแม่ผมเองครับ ท่านเป็นคนขยันทำงาน รักลูกๆทุกคนสอนให้ลูกๆทุกคนรู้จักแบ่งปันรักใคร่กัน

3)ดร.อาจอง ชุมสาย ณอยุธยา ท่านเป็นคนที่เก่งมากเลยครับถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยครับท่านป็นคนแรกที่คิดวิธีการนำยานอวกาศลงจอดที่ดาวอังคารโดยท่านทำงานให้กลับองค์กรนาซ่าซึ่งป็นคนไทยนแรกและคนเดียวและท่านยังมีความสามารถอีกหลายอย่างเช่นด้านการเมือง และด้านการธุรกิจและท่านเป็นคนดีมากเลยครับเพราะสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียน

4)ท่านจัน ท่านเป็นพระท่านสอนธรรมะได้ดีฟังแล้วดีและท่านจัดรายการธรรมะท่านและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความทุกข์โทรเข้ามาที่รายการเพื่อให้ท่านช่วยบอกวิธีขจัดความทุกข์

5)นางเคลือบ นารีนุช ท่านเป็นคุณยายของผมเองครับ ท่านเป็นคนดี ชอบทำบุญ ทุกวันพระนี้ท่านจะเข้าวัดและรักษาศีล ท่านบอกว่าคนเราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาด้วยตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากกรรม

 

3.จุดมุ่งหมายที่ผมใฝ่ฝันอยากได้ อยากเป็นคือ

เมื่อสมัยที่ผมเป็นเด็กผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูและตำรวจ เพราะคิดว่าอาชีพนี้น่าจะทำให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นแต่พอโตขึ้นก็รู้ว่ามีอาชีพมากมายที่เราอยากเป็นเช่น แพทย์ ทนายความนายอำเภอ วิศวกร ก็เลยหาตัวเองว่าเหมาะที่จะเรียนอะไรและตัวเองเป็นคนชอบเรียนวิชาคำควณและได้ถามอาจารย์หลายท่านมอาจารย์ก็บอกว่าผมน่าจะเรียนวิศวกรรมศาสตร์และผมเลยคิดต้องเป็นวิศกรที่มีคุณภาพให้ได้ทั้งด้านความรู้และต้องมีคุณธรรม

 

 

 

 

 

4.สิ่งที่อยากตอบแทนประเทศชาติความใฝ่ฝันเป็นจริง

อยากช่วยเหลือเด็กที่ยากจนขาดมีโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้อนาคตของเขาดีขึ้นและอยากจะช่วยคนที่เขาไม่สามารถช่วยตนเองได้เช่นนพิการต่างๆสิ่งเรานี้ถ้าเราคนที่ฐานะพอที่จะช่วยได้ก็ช่วยกันเพราะอยู่ร่วมสังคมเดียวกันถ้าทุกคนในสังคมเป็นคนดีไม่เห็นแก่ตัวก็สังคงจะดี

 

 

 

5.สิ่งที่จังหวัดสกลนครมีก็คือสกนครเหมือนอยู่ในพุทธรรมมีสถานที่ทางพุทธศาสนาหลายแห่งและมีพระระดับเกจิอาจารย์หลายท่านเช่น หลวงปู่มั่น  หลวงปูเสาร์ หลวงปู่เทศน์ทำให้คนที่

สกลนคนครดำรงสชีวิตด้วยพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นที่นาปรทับใจมากพราะคนสกลนครส่วนมากแล้วเป็นคนดีเพราะเกิดในแดนพุทธรรม และสกลนครยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทีหน้าจะดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเทียวนำรายได้เข้าสู่จังหวัดและอีกปัจจัยที่จะนำร่ายได้เข้าสู่จังหวัดก็คือสกลนครมีสถานศึกษา มหาลัยหลายแห่ง ถ้าจะทำให้รายได้เข้าสู่จังหวัดมาก ๆก็ต้องทำให้นักศึกษาเข้ามาเรียนที่สกลนครให้มาก ๆยิ่งมากเท่าไหร่รายได้ก็เข้าสู่จังหวัดมากเท่านั้นครับ

 

กลอนบูชาพระภิรุณ

 

ชาวเกษตรมีพระภิรุณทรงนาค          ทุกคนอยากกราบไหว้และบูชา

เพราะเชื่อว่าท่านจะเตือนสตติเรา     ไม่ให้เงาความชั่วนั้นครอบนำ

ท่านเสมือนพ่อพระค่อยช่วยเหลือ    ลูกทุกคนยามเมื่อมีความทุกข์

ให้ลูกมีความสุขคลายทุกข์โศก        ไม่มีโรค ไม่มีภัยพร้อมใจสุข

ลูกๆ ต่างทำความดีไม่มีทุกข์             ให้พ่อสุขสบายใจไร้มลทิน

ลูกทุกคนกินอยู่อย่างรู้คุณ                 จะตั้งใจทำบุญเพื่อตอบแทน

ลูกเกษตรมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี           จะไม่ให้ความดีเสื่อมสลาย

จะต้งใจทำความดีจนวันตาย             และมุ่งหมายให้ชาติไทยจงเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นายทวีวัฒน์ นารีนุช 49310881 บายวันเสาร์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-10 21:33:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1321067)

ดีนะ ขอให้ตั้งใจเรียน ให้สมความตั้งใจไว้ ให้นึกถึงบุญคุณ พ่อแม่และแผ่นดิน เน้นเรื่องจิตสาธารณะ จะทำให้มีความสุขเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น คพส๕๖๓ (tanaichai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-27 11:37:57


ความคิดเห็นที่ 2 (1419552)

ความใฝ่ฝันดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น แอบปลื้ม วันที่ตอบ 2009-02-24 12:01:15


ความคิดเห็นที่ 3 (1450655)

พี่เก่งมากค่ะ  ในถานะคนบ้านเดียวกัน  ใกล้จบแล้วสู้ๆ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวภูไทยมุกดา วันที่ตอบ 2009-07-07 12:05:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.