ReadyPlanet.com


กลุ่มดี๊ดี ไขข้อข้องใจ ปวช ปี1 วิทยาลัยเทคนิค


กลุ่มดี๊ดี ไขข้อข้องใจ ปวช ปี1 วิทยาลัยเทคนิค ในการบรรยายเรือง "สุขภาพกายต้องเคลื่อนไหว สุขภาพใจต้องหยุดนิ่ง" 30 สค.2549


ผู้ตั้งกระทู้ DD :: วันที่ลงประกาศ 2006-08-31 13:37:23


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (413810)

ถาม คุณหมอครับ ถ้าปัญหาชีวิตทางจิตใจเข้ามาครอบงำชีวิตเรา จะแก้อยากไง(อย่างไร)ครับ

ตอบ การแก้ปัญหาอะไรต้องเริ่มด้วยสติก่อน ให้เรารู้ว่ากำลังเผชิญกับปัญหาอะไร แล้วหาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา อะไรคือสาเหตุเสริม ตามด้วยการลงมือแก้ไข สาเหตุและติดตามปรับปรุงการแก้ไขปัญหา ความสำคัญจะอยู่ที่การไม่รู้เหตุอาจต้องใช้ที่ปรึกษา เหตุปัญหาทางใจก็อยู่ที่ใจ ไม่ใช่ที่อื่น แก้ไขด้วยการเข้าใจปัญหาและเหตุ แล้วยกระดับจิตใจที่ตกให้เป็นปกติ(ด้วยใจ)ก่อน แล้วค่อยแก้สาเหตุรองครับ เช่น บ้านยากจน พ่อแม่ทะเลาะกัน เครียด สาเหตุหลักคือเครียด ไม่เข้าใจว่ายากจน พ่อแม่ทะเลาะกันก็สบายใจได้ สาเหตุรองคือพาอแม่ทะเลาะกัน และยากจน ก็ค่อยไปแก้ปัญหานั้นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 13:59:12


ความคิดเห็นที่ 2 (413815)

ถาม อยากรวยทำอย่างไร ช.ส.

ตอบ1. ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าอยากรวยจริงๆ จนไม่เป็นอันกินอันนอน

      2.วิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไร เช่นขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย ฯลฯ

      3.ใช้หัวใจเศรษฐีอย่างถึงที่สุด

          อุ อา กะ สะ

        อุ อุฐานะสัมปทา การพยายามหาทรัพย์ในทางที่ชอบมา เรียนมาทางไหน เก่งอย่างไร ทำให้ได้เป็นเงิน จนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้ง

        อา อารักขสัมปทา รักษาทรัพย์ที่หามาไม่ให้สูญหาย เช่นกินอย่างประหยัด รู้จักใช้จ่าย ไม่เที่ยวเล่น กิน ดื่ม สูบ ซื้อ ผ่อนอะไร

        กะ กัลยาณมิตตา คบเพื่อนดีๆ เพื่อนที่ช่วยแนะนำส่งเสริมในทางดี

        สะ สมชีวิตา ใช้ชีวิตให้สมฐานะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 14:20:17


ความคิดเห็นที่ 3 (413817)

ถาม ทำไมคนเราถึงมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำไมต้องเกิดมา

ตอบ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาย่อมมีเหตุเสมอ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง และเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าเคยศึกษา และพบคำตอบแล้ว แต่เราจะเข้าใจหรือไม่อยู่ที่เรา

        เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวงจรเรียกว่า ปฏิจสมุปบาท  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดจากการที่จิตยึดมั่นอยู่ในกิเลส(โลภ โกรธ หลง) อย่างถอนตัวไม่ขึ้น จิตจึงเวียนมาเกิดใหม่ตามวงจรอย่างไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อเกิดก็มี แก่และตายตามมา(รวมทั้งเจ็บแถมอีกด้วย) จนกว่าจะเบื่อหน่าย ละกิเลสได้หมดจึงจะพ้นวงจรนี้

ปฏิจสมุปบาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรวิทย์ ตงศิริ หรือกลุ่ม ดี๊ดีทุกคน ถ้าตอบไม่ได้ก็อ่านเอาในคู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 14:31:41


ความคิดเห็นที่ 4 (413833)

ถาม ถ้าเราทำผิดมหัน(มหันต์)ในชีวิต เราจะสามารถกับ(กลับ)สู่สังคมได้หรือไม่

ตอบ ได้เสมอ เป็นเรื่องที่ดีที่คิดกลับตัวกลับใจ แต่ต้องอดทน ให้มองที่ความดีที่เราตั้งใจจะทำต่อ อย่าสนใจในสายตาสังคม(บางคน)ที่เขาอาจยังไม่เข้าใจเรา กลุ่มดี๊ดีขอเป็นกำลังใจ

อดีต ปัจจุบัน อนาคต เราสามารถทำในสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้ดี และดียิ่งๆขึ้นไป อย่าไปสนใจ(คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับ)อดีต หรือ อนาคต

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 15:54:10


ความคิดเห็นที่ 5 (413838)

ถาม จะดำรงชีวิตอย่างไรจึงมีสุขภาพดีและมีความสุข

ตอบ ให้เข้าใจคำว่าสุขภาพดี หมายถึงความสมดุลย์ ของร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ(หรือปัญญา) 4 ด้านสมดุลย์กัน

ร่างกายดี ต้องดูแล อาหาร ออกกำลัง อุบัติเหตุ อบายมุข(ทางแห่งความเสื่อมเช่น คบเพื่อนชั่ว ใช้ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน เป็นนักเลง ฯลฯ)

อารมณ์ดี ต้องเฝ้าดูอารมณ์บ่อยๆว่าอารมณ์ดีหรือไม่ ถ้าไม่ดีก็ยกอารมณ์ขึ้นด้วยการสูดหายใจลึกๆแล้วยิ้ม อย่าให้อารมณ์เสียเข้าแทรก ทำบ่อยๆจะเป็นคนอารมณ์ดี(อี คิวดี)

สังคมดี ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่าเป็นขยะสังคม อย่าเป็นคนพูดยาก ขอความร่วมมือยาก

จิตวิญญาณดีหือปัญญาดี ต้องศึกษาให้เข้าใจความจริงของชีวิต ให้รู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไม ต้องการอะไร การศึกษานี้เป็นการศึกษาภายในตัวเรานั่นเอง

เมื่อสุขภาพดี เข้าใจความจริงก็จะเกิดความงาม ความดี และความสุข

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 16:10:25


ความคิดเห็นที่ 6 (413842)

ถาม1 ทำอย่างไร่(อย่างไร)จึงจะเลิกกินเหล่า(เหล้า)ได้

      2.ทำไมคนเราถึงชอบดื่มสุรา ชอบดูดบุหรี่ เขาทไปเพื่ออะไร แล้วได้อะไรขึ้นมาจากการทำนี้และจะแก้อย่างไร

ตอบ เพราะคนนั้นขาดสติปัญญา ไม่สามารถหาความสุขที่ไม่มีโทษได้ โดยมากเป็นในคนที่เลียนแบบมาจากพ่อแม่หรือมีตัวอย่างรอบด้าน และรู้ไม่ทันว่ามีโทษอย่างไร เอาแต่สุขเฉพาะหน้า

การแก้ไข เห็นโทษมันก็เลิกได้(หลวงพ่อชา สุภัทโท) การเห็นโทษหมายถึงเห็นของจริง ไม่ใช่เหตุผลที่จำมาพูดๆกัน ที่ปากสูบบุหรี่อยู่แต่บอกว่าบุหรี่มีโทษต่อปอดต่อหัวใจอย่างนั้นอย่างนี้ เรียกว่ายังไม่เห็นโทษจริง แล้วทำให้สมองส่วนที่ยับยั้งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยไม่ท้อถอย สมองส่วนที่อยากก็จะแพ้ไปเอง

การใช้ยารักษาไม่ได้ผล แก้ไม่ตรงสาเหตุ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 16:24:56


ความคิดเห็นที่ 7 (413850)

ถาม การเลี้ยงดูบุตร ทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้เด็กอบอุ่น  ช่างโลหะการ

        เลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี    ช่างยนต์

ตอบ ควรเลี้ยงดูตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้แม่ทานอาหารมีประโยชน์ รักษาอารมณ์ให้ดีไว้เสมอ ด้วยการเฝ้าดูอารมณ์อยู่บ่อยๆถ้าอารมณ์ไม่ดี ก็ยกอารมณ์ให้ดีด้วยการสูดหายใจลึกๆ แล้วยิ้มน้อยๆเสมอ พ่อแม่ต้องช่วยกันคุยเล่นกับเด็กในท้อง ถ้าไม่มีพ่อแม่คนเดียวก็ยังไหว

  เมื่อคลอดออกมาอย่าปล่อยให้หิวนาน อุ้มชูโอบกอดบ่อยๆโดยเฉพาะใน 3 ขวบปีแรก จะเป็นช่วงที่เด็กพัฒนาความไว้วางใจคน ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงต้องให้คนเลี้ยงกอดบ่อยๆ สื่อสารพูดคุยกับเด็กด้วยความรู้สึกที่ดีเสมอ เล่นกับเด็ก อะไรถูกผิดสอนให้ชัดและทำตัวอย่างที่ดีเช่น ไม่อยากให้เด็กสูบบุหรี่พ่อแม่ก็อย่าสูบบุหรี่ อยากให้ลูกอารมณ์ดี พ่อแม่ต้องอารมณ์ดี

ทพ.สุขสมัย สมพงษ์ กล่าวว่า การเลี้ยงลูกมี3แบบ คือ อบอ้าว อบอุ่น หรือว้าเหว่ อบอ้าวคือโอ๋มากไป อบอุ่นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบมีโค้ช ว้าเหว่คือเด็กเรียนรู้ด้วยตนเองตามยถากรรม จะเลือกแบบไหน?

         

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-08-31 16:47:23


ความคิดเห็นที่ 8 (414108)

ถาม ถ้าเรามีความวุ่นวายในใจนั่งสมาธิอย่างไรจึงสงบ

ตอบ การนั่งสมาธิถ้าหวังสงบหรือคิดให้สงบ จะยิ่งมีความคิดซ้อนคิดจะยิ่งไม่สงบ ควรยึดหลักการการดึงจิตกลับสู่ฐานที่มั่น เช่น ถ้าภาวนาพุทโธ ต้องพุทโธอย่างเพียรพยายามให้ลมหายใจเข้าออกเป็นตามจังหวะ วอกแวกเริ่มใหม่เสมออย่ากังวล ถ้านั่งไม่ได้ลองเปลี่ยนวิธีเช่นเดินจงกรม รายละเอียดลองสอบถาม อ.วรวิทย์ ตงศิริ ดูครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-09-01 12:33:22


ความคิดเห็นที่ 9 (414113)

เกี่ยวกับโรค

ถาม เวลาถูกแทงแล้วเลือดไม่ออกทำไมถึงอันตราย

ตอบ ถ้าแทงถูกเส้นเลือดหรืออวัยวะภายในแตก จะมีเลือดออกภายในช่องของร่างกายเช่นช่องอก ช่องท้อง โพรงกะโหลก แล้วแต่ที่ที่ถูกแทง หมอต้องผ่าตัดเข้าไปเย็บปิดเส้นเลือดที่ขาดนั้น

ถาม เป็นกระเนื้อ ติ่งเนื้อรักษาได้อย่างไร

ตอบ โดยใช้การจี้ด้วยไฟฟ้า เลเซอร์หรือการผ่าตัดออก ทำได้ที่รพ. หรือคลินิกหมอผิวหนังครับ

ถาม ทำไมคนเราถึงมีโรคมากมาย และทำไมคนเราถึงเป็นโรคเบาหวานมาก โดยเฉพาะภาคอิสาน

ตอบ คนเราส่วนมากไม่เข้าใจเรื่องสมดุลย์ของร่างกาย เช่นทานอาหารผิด ไม่ออกกำลังกาย เครียด นอนดึก ใช้สิ่งเสพติด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดโรค ฯลฯ จึงป่วยกันมาก

      ส่วนเบาหวานเป็นกรรมพันธ์ การทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่นของหวาน ข้าวขัดขาวทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า เรียกว่า กินกันมากเกินควรจะเป็น มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐาน จนร่างกายเสื่อมสภาพ การดื่มสุราทำลายตับและตับอ่อน การออกกำลังกายน้อยลง ความเครียด เป็นบ่อเกิดแห่งเบาหวานที่ชาวอิสานครองแชมป์ ถ้าไม่อยากเป็นต้องควบคุมทั้งหมดตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะคนมีกรรมพันธุ์

ถาม มะเร็งเกิดจากการสะสมของอะไร และไม่มียารักษาหรือค่ะ(คะ) ระยะเวลาอยู่ได้นานเท่าไร

ตอบ เกิดจากความไม่สมดุลย์ของร่างกาย เกิดจากอาหารที่ผิดธรรมชาติหรือทานสารพิษมากไป เช่นเนื้อสัตว์ ไขมัน สารตกค้าง จากเชื้อโรคเช่น ไวรัสตับอักเสบกับมะเร็งตับ เริมกับมะเร็งปากมดลูก การเสียดสีเป็นแผลนานๆเช่นการทานหมาก จะรคายเคืองปากเป็นมะเร็งปาก รังสีเช่น อุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดดกับมะเร็งผิวหนัง พยาธิเช่นพยาธิใบไม้ในตับจากทานปลาดิบ ปลาร้าดิบกับมะเร็งท่อน้ำดี ความเครียดกับมะเร็งเกือบทุกชนิด

จะป้องกันโดยการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ที่เป็นน้อยเป็นมาก ชนิดของมะเร็ง อวัยวะที่เป็น และการดูแลรักษา ส่วนมากเป็นแล้วไม่หาย อยู่ได้ตั้งแต่ 1เดือน(เช่นมะเร็งหลอดอาหาร) ถึงเป็นสิบๆปี เช่นมะเร็งไธรอยด์ โพรงจมูก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-09-01 13:28:49


ความคิดเห็นที่ 10 (414120)

ถาม ฝาแฝดเกิดขึ้นไดอย่างไร

ตอบ 1.จากไขใบเดียว + อสุจิตัวเดียวแล้วมาแบ่งตัวเป็น 2 จะได้แฝดเหมือน

        2.จากไข่หลายใบ+อสุจิหลายตัว (แต่จับคู่ 1 ต่อ 1) ผสมพร้อมๆกัน จะได้เด็กหลายคนพร้อมกัน เรียกว่า แฝดไม่เหมือน

ฝาแฝดมักเกิดในคนที่กรรมพันธ์เป็นแฝด หรือเกิดจากการทำผสมเทียม

ถาม มะเร็งตับมีทางหายหรือไม่ ถ้าไม่หายจะอยูได้นานกี่ปีอย่างมาก

ตอบ หายได้ในบางคนที่เป็นน้อยๆ โดยทั่วไปมักไม่หายอยู่ได้เฉลี่ย 6 เดือน นานสุดที่เห็น 10 ปี

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ ให้คุมอาหาร ทานอาหารธรรมชาติ งดเนื้อสัตว์ ไขมัน สารปรุงแต่งโดยเด็ดขาด ทำจิตใจแจ่มใสเบิกบาน ก็อยู่ได้นาน การมาหาหมอกินยา ไม่ค่อยช่วยมากแต่จะช่วยลดอาการได้ดี สมุนไพรก็มีส่วนช่วย ได้ผลในบางคน ไม่แน่นอน

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-09-01 13:46:43


ความคิดเห็นที่ 11 (414127)

ถาม สมองมีความจำมากน้อยแค่ไหน

ตอบ ประมาณ 200 MB ดูใน

http://www.lesk.com/mlesk/ksg97/ksg.html

ถาม อยากเป็นหมอทำอย่างไร

ตอบ ถ้าหมายถึงหมอแผนปัจจุบัน ต้องสอบเอ็นทร้านซ์เข้ามหาวิทยาลัย เลือกคณะแพทย์ศาสตร์ วุฒิ ม.6 ครับ

ต้องสอบ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษครับ

ถาม ทำไมอยากเป็นหมอ

ตอบ เป็นอาชีพที่มั่นคง และช่วยคนได้ พอๆกับเป็นอาชีพที่ร่ำรวยปานกลางและทำบาปได้มากเช่นกัน คนที่เรียนหมอควรเป็นคนที่มีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี จะช่วยประเทศชาติได้มาก

ถาม หมอกลัวผีไหม กลัวผ่าตัดไหม เชื่อไสยาศาสตร์ไหม

ตอบ ไม่ต่างจากคนทั่วไป แต่เมื่อเรียนแล้ว ความคิดจะยึดมั่นในวิทยาศาสตร์และเชื่อมั่นในตนเองสูง ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วจะทำได้ดี ถ้าจะดื้อก็ดื้อมากเช่นกัน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-09-01 14:40:15


ความคิดเห็นที่ 12 (414133)

ถาม โรคที่วัยรุ่นชอบเป็นมีอะไรบ้าง

ตอบ เอาโรคสำคัญก็แล้วกัน

     1.อุบัติเหตุ โดยเฉพาะจักรยานยนต์

      2.ติดยาเสพติด โดยเฉพาะเหล้า บุหรี่ ยาบ้า กาว

      3.โรคขาดความรับผิดชอบ ทำงานไม่สำเร็จ ขาดแรงจูงใจ เห่อวัตถุ ขาดสัมมาคารวะ เตือนไม่ฟัง(เนื่องจากไม่มีโอกาสได้รับการอบรมเท่าที่ควร)

  ไม่ค่อยมีโรคจริงๆกับเขาหรอก

ถาม เป็นอะไรถึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ตอบ ขาดการป้องกันความเสี่ยง เพราะใจถึง แต่อ่อนประสบการณ์ อยู่ในที่ที่ไม่ควรไป

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น.พ.ศิริโรจน์ วันที่ตอบ 2006-09-01 14:59:01


ความคิดเห็นที่ 13 (4071358)

ถาม สาเหตุมะเร็งตับ

ตอบ บางคนเข้าใจไปว่าเป็นโรคเดียวกันด้วยซ้ำไป ปัจจุบันคนไทยอาจดื่มเหล้าลดลง ทำให้คนที่เป็นโรคตับแข็งจากการดื่มเหล้าก็พบได้น้อยลงไปด้วย แต่เมื่อไม่นานมานี้เองผมพบคนไข้คนหนึ่งที่ตับอักเสบจากการกินยาดอง หรืออาหารหมักดองเกือบทุกวัน จนกระทั่งมีตับแข็งระยะเริ่มต้น และตรวจพบก้อนเนื้อที่อาจเป็นมะเร็งตับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้เราไม่ได้กินเหล้า แต่หากกินอาหารที่มีส่วนผสมของเหล้า หรือแอลกอฮอล์ติดต่อกันนานๆ อาจทำให้ตับทำงานหนักทุกวันจนเป็นตับแข็งและมะเร็งได้

ผู้แสดงความคิดเห็น หนูบ้าบอล วันที่ตอบ 2016-09-14 11:50:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.