ReadyPlanet.com


ได้เงินหกล้านบาท


เรื่อง สมมุติให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร ให้แก้ปัญหาอีก 5 ปี ขยะจะล้นเมืองสกลนคร คุณจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยมีงบให้ 6 ล้านบาท...

            ถ้าผมได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร และได้พบกับปัญหาขยะจะล้นเมืองสกลนคร ในอีก 5 ปีข้างหน้า ผมจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอันดับแรกคือ

การรณรงค์ลการปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการกำจัดขยะให้ถูกวิธี

-          โดยจะจัดทำโครงการการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อช่วยในการกำจัดขยะเหล่านั้นในขั้นต่อไปได้ดีขึ้น ด้วยการส่งหน่วยงานของทางจังหวัดเข้าไปฝึกอบรมให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งช่วยให้การกำจัดขยะง่ายขึ้นได้อย่างไร

-          การจัดโครงการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสร้างขยะที่มากเกินไปทำให้เกิดผลเสียอย่างไร และให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการลดปริมาณขยะในแต่ละบ้านเพื่อให้ปริมาณขยะลดลง

-          รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้สิ่งของที่ได้จากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ง่าย

-          รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการนำขยะมาแปรรูปเป็นของที่มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน

โครงการนี้จะได้ผลมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ว่าจะประพฤติและปฏิบัติตาม

มากน้อยเพียงใดเช่นกัน  งบประมาณในการทำโครงการ ประมาณ 1,000,000 บาท

การสร้างโรงงานกำจัดขยะที่มีคุณภาพ โดยโรงงานกำจัดขยะเหล่านี้จะมีหลักการทำงาน ดังนี้

-          โรงงานกำจัดขยะจะต้องไม่เป็นสถานที่สร้างมลพิษออกสู่ธรรมชาติ การทำงานของการกำจัดขยะจะต้องเป็นมิตรกับธรรมชาติให้มากที่สุด

-          โรงงานกำจัดขยะต้องมีมาตรฐานในการกำจัดขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

-          จะกระจายโรงงานกำจัดขยะไปตามแต่ละอำเภอเพื่อเพียงพอต่อการกำจัดขยะ

งบประมาณในการทำโครงการ ประมาณ 4,000,000บาท

โครงการกองทุนแด่นักปะระดิษฐ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-          ส่งเสริมนักประดิษฐ์ที่มีความคิดที่จะหาวิธีลดปริมาณขยะ

-          จัดการแข่งขันการคิดค้นวิธีการกำจัดขยะที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

-          เป็นกองทุนให้แก่การค้นคว้าวิจัย

งบประมาณในการทำโครงการ ประมาณ 1,000,000บาท

ผมหวังว่าการจัดทำโครงการต่างๆขึ้นนี้จะช่วยให้อีก 5 ปี ขยะจะไม่ล้นเมืองสกลนครและจะได้ผลตอบรับที่น่าจะพอใจ แต่ทุกอย่างก็อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจของชาวสกลนครทุกคนคับ...ผู้ตั้งกระทู้ ku เดชาวุฒิ สืบศรี 48312474 :: วันที่ลงประกาศ 2006-06-30 19:33:46


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.