ReadyPlanet.com


วาดเบ็ด


ÇÒ´àºç´

¤Ñ¹àºç´ÇÒ´¤´â¤é§           áçÇÒ´

»Ñé¹àËÂ×èÍà»ç¹»èÍÁ¤Ò´             ÍÒ¨ËÁÒÂ

ÊÒÂàºç´¾ÅÔéÇÅÔèǻҴ             àÊÃÔÁÊè§

ËÅ蹨Á¹éÓǧคล้าย          àËÂ×è;ÃéÍÁ  ÃÍ»ÅÒ

¾Åѹ¹Ñ鹿éÒáʧÊèͧ   ©Ò´©ÒÂ

¹ÇŨѹ·Ãì½Ù§áËÇ¡ËÁÒ        ÀÑ¡ÉÒ

ÎغàËÂ×èÍ»èÍÁ»Á¤ÅÒ      ÂÒÁºèÒÂ

ÇÒ´àºç´àËÂ×èÍÃÍÅéÒ         úàÃéÒ¹ÇŨѹ·Ãì

¹ÇŨѹ·ÃìÎغàËÂ×èÍáÅéÇ     ¾ÑÅÇѹ

àºç´à¡ÕèÂÇà¡ÕéÂǻҡ¾Åѹ     »Ç´áʹ

àËÂ×èÍ»ÁÊÅÒ¾ѹ           ËÇÅ¡ÅѺ

àËÅ×Íàºç´à¡ÕèÂǻҡáÁé¹    µÔ´»Ò¡¨Ñ¹·Ãì¹ÇÅ

 

à¢Õ¹·ÕèÍèÒ§à¡çº¹éÓÀÙ¾Ò¹¹éÍ  (ÍèÒ§  ¾µ·.)

¤ÃÙµØè   µÍ§à¨ç´

ÇѹÍÒ·ÔµÂì  ·Õè  9  ¡Ñ¹ÂÒ¹  ¾.È.2544ผู้ตั้งกระทู้ สุนทรตุ่ย ตองห้า :: วันที่ลงประกาศ 2006-05-19 20:38:40


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (394608)

อ่านแล้วดีจัง  แต่ทำงัย ให้ข้อความดูเป็นระเบียบสวยงามกว่านี้นะ  แก้ไขหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น กวี วันที่ตอบ 2006-05-21 16:18:24


ความคิดเห็นที่ 2 (395659)

วาดเบ็ด

               คันเบ็ดวาดคดโค้ง             แรงวาด

ปั้นเหยื่อเป็นป่อมคาด                         อาจหมาย

สายเบ็ดพริ้วลิ่วปาด                           เสริมส่ง

หล่นลงน้ำรอคล้าย                            เหยื่อพร้อมรอปลา

         พลันนั้นฟ้าแสงส่อง                  ฉาดฉาย

นวลจันทร์ฝูงแหวกหมาย                    ภักษา

ฮุบเหยื่อป่อมปมคลาย                          ยามบ่าย

วาดเบ็ดเหยื่อรอล้า                              รบเร้านวลจันทร์

            นวลจันทร์ฮุบเหยื่อแล้ว             พัลวัน

เบ็ดเกี่ยวเกี้ยวปากพลัน                          ปวดแสน

เหยื่อปมสลายพัน                                หวลกลับ

เหลือเบ็ดเกี่ยวปากแม้น                    ติดปากจันทร์นวล     

เขียนที่อ่างเก็บน้ำภูพานน้อย    (พตท.2223)

ตุ่ย  ตองเจ็ด

วันอาทิตย์  ที่ ๙   กันยายน  พศ.๒๕๔๔        

(แก้ไขแล้วจ้า  ขอบคุณมาก ๆ ที่สนใจอ่าน)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ่ย ตองห้า วันที่ตอบ 2006-05-29 17:17:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.